2012 m. liepos 24 d.
Vilniaus vertybinių popierių biržoje pranešama, kad liepos 23 d. Įmonių grupės „ALITA“, AB (toliau – Bendrovė) stebėtojų taryba nusprendė atšaukti visą Bendrovės valdybą ir naujais Bendrovės valdybos nariais išrinkti Vaidą Mickų, Algirdą Ragelį bei Andreas de Neergaard (Valdybos pirmininkas). Bendrovės valdyba nutarė išrinkti Vaidą Mickų naujuoju Bendrovės generaliniu direktoriumi vietoje buvusio generalinio direktoriaus Pauliaus Kibišos.

Lietuvos maistininkų profesinės sąjungos informacija