2012 m. liepos 23 d.
Liepos 23 – rugpjūčio 10 dienomis Lietuvos darbo birža visuose teritorinių darbo biržų skyriuose, jaunimo darbo centruose organizuoja renginių ciklą „Jaunimo kelias į darbo rinką: lūkesčiai ir galimybės“, skirtą į naują gyvenimo etapą – darbo rinką – žengiantiems absolventams ir abiturientams.

Sklandus perėjimas iš švietimo sistemos į darbo rinką, sparti integracija, yra svarbūs veiksniai, lemiantys jaunuolių ateities karjerą ir gyvenimo kokybę. Šie klausimai aktualūs daugiau nei 42 tūkst. aukštąsias mokyklas šiemet baigiančių jaunuolių. Šį skaičių didina profesinių mokyklų absolventai ir vidurines bei gimnazijas baigę abiturientai, nusprendę iš karto ieškotis darbo.

Renginių metu absolventai ir abiturientai turės galimybę gauti koncentruotą aktualią informaciją apie šalies ir jų gyvenamosios teritorijos darbo pasiūlą ir paklausą, pirmojo darbo svarbą ir įtaką tolesnei karjerai, strategijos turėjimo, planavimo reikšmę efektyviai darbo paieškai. Vyks ne tik teoriniai, bet ir praktiniai užsiėmimai. Bus atliekami profesinio kryptingumo testai, vyks mokomųjų filmų peržiūra, simuliaciniai darbo pokalbiai.

Renginiuose dalyvaus darbdavių ir savivaldybių atstovai, jauni ir patyrę verslininkai, savanorių organizacijos, psichologai, EURES, kredito unijų, verslo informacinių centrų, VšĮ „Versli Lietuva“, „Sodros“, Krašto apsaugos savanorių pajėgų bei profesinių sąjungų specialistai ir kiti socialiniai partneriai. Absolventus ir abiturientus atkakliai siekti užsibrėžtų tikslų skatins teritorinių darbo biržų ar skyrių vadovai.

Jaunimo darbo centrų specialistų teigimu, jaunuoliams dažnai būdingas maksimalizmas – norima iš karto daug ir visko, tačiau susidūrus su pirmosiomis nesėkmėmis, labai greitai ir lengvai pasiduodama. Tačiau pasiekti užsibrėžtų tikslų galima tik vertinant kliūtis kaip iššūkius, įveikiamus žinant ką nori pasiekti, kokios yra galimybės ir siūloma pagalba. Jaunas žmogus turi pats apsispręsti, kokiu principu vadovautis: „man sunku“ arba „aš galiu“. Sėkmingose darbo paieškose svarbu planuoti, būti lankstiems, nebijoti keistis. Sėkmę didinantys faktoriai taip pat yra įgytas išsilavinimas, atlikta praktika, iniciatyvumas, noras tobulėti ir kitos bendrosios kompetencijos.

Šios ir panašios temos bus pateikiamos ir analizuojamos renginių ciklo „Jaunimo kelias į darbo rinką: lūkesčiai ir galimybės“ seminaruose, informaciniuose renginiuose, individualiose konsultacijose. Renginių temos orientuotos į jaunuolio savianalizę, savęs vertinimą, adekvačių lūkesčių kūrimą, galimybes konkuruoti darbo rinkoje ir šių galimybių dabar ir ateityje didinimo būdus. Bus kalbama apie vertybines nuostatas, kurios svarbios darbe ir karjeroje, apie darbdavių reikalavimus, galimas alternatyvas – darbo vietų sau ir kitiems kūrimą užsiimant individualia veikla, praktinės patirties įgijimą savanorių organizacijose.

Vykstantys renginiai skelbiami: http://www.ldb.lt/Informacija/Veikla/Puslapiai/akcija.aspx

www.ldb.lt