2012 m. liepos 5 d.
Vakar, liepos 4 d., Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje (SADM) vykusiame pasitarime socialinės apsaugos ir darbo ministras Donatas Jankauskas, viceministrai Audrius Bitinas ir Audra Mikalauskaitė, Tarptautinių reikalų departamento direktoriaus pavaduotoja Karolina Anda Juodpusytė su profesinių sąjungų, darbdavių atstovais bei mokslininkais aptarė Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) konferencijos 101-ojoje sesijoje priimtą rekomendaciją dėl socialinės apsaugos pagrindų (angl. Social Protection Floor) ir jos įtaką Lietuvai.

Taip pat  diskutuota jaunimo užimtumo, efektyvaus Lietuvos dalyvavimo TDO veikloje bei kitais aktualiais, su TDO veikla susijusiais, klausimai.

Ženevoje vykusioje TDO konferencijos 101-oje sesijoje priimta rekomendacija, kuria siūloma valstybėms nustatyti minimalius standartus ir sąlygas jiems atitikti socialinės apsaugos srityje. Sesijoje be kitų aspektų nutarta, kad socialinis draudimas yra žmogaus teisė, tad reikalingi tarptautiniai instrumentai užtikrinti šios teisės realizaciją. Socialinė apsauga turi būti kuriama universalumo ir solidarumo principu, o išmokos turi būti adekvačios. Taip pat socialinė apsauga turi būti derinama su ekonomine bei užimtumo politika.

Pasitarimo metu aptartas tinkamas trišalės delegacijos pasirengimas kitų metų TDO konferencijos sesijai. Siekiant efektyvesnio, greitesnio bendradarbiavimo bei keitimosi informacija, nutarta, kad socialiniai partneriai skirs po kontaktinį asmenį, atsakingą TDO klausimais. Sutarta, kad socialiniai partneriai pateiks ministerijai savo nuomonę dėl priimtos TDO socialinės apsaugos  pagrindų rekomendacijos.

Siūloma, kad, esant reikalui, būtų inicijuojamas Trišalių konsultacijų tarptautinėms darbo normoms įgyvendinti posėdis (iniciatyvos teisę turi profesinės sąjungos, darbdavių organizacijos bei Vyriausybė).

2011 m. birželio 6 d. Lietuva išrinkta tikrąja TDO Valdymo tarybos nare trejų metų kadencijai, 2011–2014 metams.

TDO yra pirmoji susikūrusi Jungtinių Tautų specializuota agentūra ir vienintelė, veikianti trišalio bendradarbiavimo principu. Šiuo metu turi 185 šalis nares.

TDO siekia visame pasaulyje didinti socialinį teisingumą dirbančių žmonių atžvilgiu. Organizacijos veikla planuojama įgyvendinant keturis strateginius tikslus: pagrindinius principus ir teises darbe; didesnes užimtumo ir uždarbio galimybes vienodai vyrams ir moterims; socialinę apsaugą; socialinį dialogą ir trišalį bendradarbiavimą.

www.socmin.lt