2012 m. liepos 5 d.
Kadangi Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos pozicija dėl liepos 10 d. numatomo Trišalės tarybos posėdžio darbotvarkės (ypač dėl įkyriai peršamo Nacionalinio susitarimo projekto) yra neaiški, Lietuvos maistininkų profesinė sąjunga siūlo liepos 9 d. sušaukti neeilinį LPSK Valdybos posėdį.

Prašoma įvertinti tai, kad LPSK pirmininkas po Koordinacinio centro posėdžio nepateikė jokios informacijos dėl pozicijos Trišalėje taryboje nei internetiniame puslapyje, nei jokiu kitu būdu net LPSK atstovams Trišalėje taryboje.

Siūloma posėdžio darbotvarkė:

1. Dėl  dalyvavimo Trišalės tarybos posėdyje.
2. Dėl LPSK pozicijos Nacionalinio susitarimo klausimu (ar toks susitarimas iš viso reikalingas) ir kt.
3. Dėl LPSK darbo organizavimo tvarkos bei vadovų atskaitomybės.

Lietuvos maistininkų profesinės sąjungos informacija