2012 m. liepos 4 d.
Liepos 4 d., trečiadienį, Lietuvos maistininkų ir metalistų profesinių sąjungų pirmininkės susitiko su Danijos profesinių sąjungų atstovu Henrik W. Olsen, aptarti naujų narių pritraukimo projekto „Baltic organizing academy”. Toks projektas jau veikia Estijoje – buvo apmokyti 4 pritraukėjai, pradėję dirbti su įvairiomis pramonės, paslaugų, transporto įmonėmis ir per 5 projekto pradžios savaites į profesines sąjungas pritraukę 21 naują narį. Lietuvos organizacinės grupės susitikime buvo diskutuojama apie projekto vykdymo Lietuvoje galimybes, formas bei aptartos įvairios su projektu susijusios detalės.

Lietuvos maistininkų profesinės sąjungos informacija