2012 m. liepos 2 d.
Seimas plenariniame posėdyje priėmė Darbo kodekso pataisas, kuriomis siekiama leisti įmonėms greičiau reaguoti į rinkos pokyčius, pratęsiant dabar galiojančių nuostatų dėl terminuotų darbo sutarčių sudarymo galimybę.


Siekiant padidinti darbo santykių lankstumą, skatinti naujų darbo vietų kūrimą, priimtais pakeitimais nutarta pratęsti galimybę sudaryti terminuotas darbo sutartis naujai įsteigtose darbo vietose iki 2015 m. liepos 31 d. Iki šiol Darbo kodeksas nustatė, kad nuostata dėl terminuotų darbo sutarčių naujai įsteigtose darbo vietose turėjo galioti iki šių metų liepos 31 d.

Kaip pažymima dokumento aiškinamajame rašte, tokiu būdu būtų užtikrintas Europos Sąjungos Tarybos 2011 m. liepos 12 d. rekomendacijos nuostatų dėl darbo rinkos lankstumo didinimo ir galimybės geriau naudotis terminuotomis sutartimis įgyvendinimas. „Pažymėtina, kad šiuo metu yra padidėjęs skaičius sudaromų terminuotų sutarčių, tai rodo reikalingumą pratęsti šią nuostatą dėl galimybės sudaryti terminuotas darbo sutartis naujai įsteigtose darbo vietose, siekiant skatinti darbo vietų kūrimą ir mažinant nedarbą“, – tvirtinama aiškinamajame rašte.

Už šiuos teisės akto pakeitimus balsavo 73 Seimo nariai, prieš – 1, susilaikė 5 parlamentarai.

www.lrs.lt