2012 m. birželio 18 d.
Birželio 15 d. Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija organizavo darbdavių ir profesinių sąjungų socialinės partnerystės mokymus pagal Europos socialinio fondo finansuojamą projektą „Socialinio dialogo stiprinimas Lietuvos regionuose”.


Mokymuose buvo pristatyti socialinio dialogo skatinimo projekto tikslai, laukiami rezultatai, pateikta teorinė informacija apie socialinės partnerystės sampratą, raidą, principus. Soc. mokslų daktaras V. Žiukas skaitė pranešimą apie socialinę partnerystę Europos Sąjungoje, socialinių partnerių vaidmenis ir įtaką sprendimams ES ir nacionaliniame lygyje. Pranešėjas teigė, kad darbo santykiuose yra užprogramuotas konfliktas tarp darbo jėgos ir kapitalo, o socialinis dialogas padeda ieškoti kompromisų, siekiant abiems šalims naudingų rezultatų.

LPSK pirmininkas A. Černiauskas bandė įrodyti Lietuvos Pramonininkų konfederacijos atstovams, jog kolektyvinės sutartys naudingos ne tik darbuotojui – jose galima susitarti dėl ilgesnių, nei numato Darbo kodeksas, viršvalandinių darbų, plačiau taikomų terminuotų sutarčių, be to kol galioja kolektyvinės sutartys darbuotojai neturi teisės streikuoti. Diskutuota apie darbdavio nustatymo problemą viešajame sektoriuje, atsakingųjų pasirašyti kolektyvinę sutartį šakos lygiu klausimą, kalbėta apie socialinės partnerystės pagalbą kovojant prieš diskriminaciją darbo vietoje, užtikrinant lyčių lygybę darbe, konfliktų ir krizių valdymą. Mokymuose dalyvavo ir LMP koordinatorė.

Lietuvos maistininkų profesinės sąjungos informacija