2012 m. birželio 6 d.
2012 m. rugpjūčio 1 d. nustoja galioti Darbo kodekso 109 str. 2 dalis pagal kurią  leidžiama sudaryti terminuotos darbo sutartis nuolatinio pobūdžio darbams, jeigu tai numato kolektyvinė sutartis arba kai darbuotojas priimamas į naujai steigiamą darbo vietą. 

2011 m. sausio 1 d.  nustojo galioti kolektyvių sutarčių 7  nuostatos, kurios leido (pabloginimas, kuris buvo siejamas su bloga valstybės ekonomine ir finansine būkle, buvo įteisintas Darbo kodekse):

  1. Pagal DK 129 str. 4 ir 5 d. priešpensinio amžiaus darbuotojų atleidimo garantiją sumažinti nuo 5 iki 3 metų, o išeitinę  išmoką sumažinti iki vieno mėnesio;
  2. Pagal DK 130 str. 1 d. atleidžiamą darbuotoją darbdavys galėjo įspėti prieš vieną mėnesį, o už naujo darbo paieškoms skirtą  laiką  mokėti ne  vidutinį  o minimalų atlyginimą;
  3. Pagal DK 141 str. 1 d. su atleidžiamu darbuotoju darbdavys galėjo atsiskaityti ne paskutinę darbo dieną, o per tris mėnesius;
  4. Pagal 152 str. darbuotojo viršvalandinis darbas per vieną  dieną (ne per dvi dienas iš eilės) galėjo trukti 4 valandas:
  5. Pagal DK 188 str. darbo apmokėjimo sąlygos, dydžiai, profesijų ir pareigų tarifiniai ir kvalifikaciniai reikalavimai, darbo normos, darbų ir darbuotojų tarifikavimo tvarka galėjo būti nustatomi darbo tvarkos taisyklėse ar kituose vietiniuose (lokaliniuose) norminiuose teisės aktuose;
  6. Pagal DK 206 str. 1.  atsiskaityti su atleidžiamu darbuotoju buvo galima vėliau nebūtinai atleidimo dieną.
  7. Pagal DK 256 str. darbų ir pareigų sąrašas darbuotojų, su kuriais sudaroma visiškos materialinės atsakomybės sutartis, galėjo būti numatomas darbo tvarkos taisyklėse.

P.Grėbliauskas

www.lps.lt