2012 m. gegužės 25 d.
Lietuvos maistininkų profesinės sąjungos pirmininkė bei konsultantas darbo apmokėjimo ir socialiniais klausimais gegužės 25 d. dalyvavo konferencijoje dėl TDO 102 konvencijos „Dėl minimalių socialinių standartų”.


Konferencijoje buvo nagrinėjamos kelios plačios temos:
1. Lietuvos ekonominė ir socialinė situacija. Pranešėjas Darbo ir socialinių tyrimų instituto direktorius B. Gruževskis.
2. Tarptautinės institucijos, turinčios įtaką įstatymų leidybai bei ekonominei-socialinei politikai. TDO vaidmuo. Pranešėja Dr. Diana Gumbrevičiūtė-Kuzmickienė – M. Riomerio universiteto lektorė
3. Minimalūs TDO standartai socialinei apsaugai – 102 konvencija bei susijusios temos. Pranešėjas Kenichi Hirose – vyresnysis socialinės saugos specialistas, ILODWT/CP-Budapeštas
4. Kaip pagerinti situaciją – pasiūlymai ir sprendimai

Lietuvos maistininkų profesinės sąjungos informacija