Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos teisininkė Jolanta Cinaitienė parengė šiuo metu galiojančios LR Darbo kodekso redakcijos bei LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pasiūlymų dėl darbo santykių lankstumo lyginamąją lentelę.

www.lpsk.lt