2012 m. balandžio 24 d.
Balandžio 24 d., atradienį, vyko LR Trišalės tarybos posėdis, kuriame be kitų klausimų buvo svarstomi ir Darbo kodekso bei Akcinių bendrovių įstatymo 21 straipsnio pakeitimo projektai. Lankstumą darbo santykiuose turinčiame padidinti LR Darbo kodekso pakeitimo projekte be kitų nuostatų siūloma naikinti įpareigojimą registruoti darbo sutartis darbo sutarčių registravimo žurnale, nuostatą, kad darbo sutartis su darbuotojais, kuriems iki teisės gauti visą senatvės  pensiją  liko  ne daugiau kaip penkeri metai, asmenimis iki aštuoniolikos metų, neįgaliaisiais, darbuotojais, auginančiais vaikų iki keturiolikos metų, gali būti nutraukta tik ypatingais  atvejais, siūloma įspėjimo apie atleidimą iš darbo terminus susieti su darbo stažu (nuo 1 iki 3 mėn.), mažinamos išeitinės išmokos atleistiems darbuotojams, naikinama darbdavio pareiga teikti atsiskaitymo lapelius (darbdavys informuotų darbuotoją tik pastarojo prašymu) ir kt. 


Akcinių bendrovių įstatymo pakeitimu siekiama užtikrinti tinkamą darbuotojų informavimo ir konsultavimo įgyvendinimą, įtvirtinant nuostatą, kad visuotiniame akcininkų susirinkime svarstant klausimus, galinčius turėti įtakos darbuotojų socialiniams ir ekonominiams interesams, kviečiamas dalyvauti ir darbuotojų atstovas.
Visuotiniuose akcininkų susirinkimuose dažnai svarstomi klausimai, galintys turėti įtakos darbuotojų teisinei padėčiai, o Darbo kodekso 47 str. nustato darbuotojų teisę susitikti su sprendimus priimančiais kompetentingais darbdavio atstovais ir gauti motyvuotus atsakymus dėl tokių klausimų.

DARBOTVARKĖ
1. Dėl minimalios mėnesinės algos (MMA) didinimo perspektyvų.
2. Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso 47, 96, 109, 110, 129, 130, 135 138, 140, 141, 144, 147, 149, 152, 153, 154, 165, 166, 167, 168, 172, 184, 206, 256 straipsnių pakeitimo ir 190 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projekto.
3. Dėl Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 21 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto.
4. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (2014-2020 m.) projekto pristatymas.
5. Dėl Lietuvos greitosios medicinos pagalbos reformos.
6. Dėl Darnaus vystymosi konferencijos.
7. Informacija apie Darnaus vystymosi komiteto prie Lietuvos Respublikos trišalės tarybos veiklą.
8. Dėl centrinio šildymo kainų.
9. Dėl Lietuvos Respublikos trišalės tarybos nuostatų pakeitimo.
10. Lietuvos Respublikos trišalės tarybos ir jos komisijų bei komitetų 2011 m. veiklos ataskaita.
11. Dėl kito Trišalės tarybos posėdžio laiko ir jo darbotvarkės.

Lietuvos maistininkų profesinės sąjungos informacija
Lietuvos maistininkų profesinė sąjunga facebook’e: