2012 m. balandžio 18 d.
Lietuvos maistininkų profesinės sąjungos pirmininkė balandžio 17 – 18 d. dalyvavo Europos maisto, žemės ūkio ir turizmo profesinių sąjungų federacijos (EFFAT) vykdomojo komiteto susirinkime Briuselyje, kur kartu su Belgijos ACV profesinės sąjungos atstovu Yves Giets pristatė jaunimo pritraukimo į profesines sąjungas patirtį bendradarbiaujant abiems profesinėms sąjungoms.  


Didžiosios Britanijos profesinės sąjungos „Unite” atstovė informavo apie naujų narių į profesines sąjungas pritraukimo metodus. Šiam darbui profesinės sąjungos samdė naujus darbutojus, testavo juos, apmokė visų lygių profsąjungų darbuotojus kaip organizuoti narius, kaip kalbėtis ir taip pritraukė 3000 naujų narių.

Taip pat susirinkime buvo svarstomi ir kiti klausimai:
1. Solidarumas su arabų šalimis/ Jazminų revoliucija Tunise
2. Nesaugus darbas
3. Teisiniai/direktyviniai klausimai informacijai ir diskusijoms
4. Laikino-agentūrinio darbo direktyvos įgyvendinimas nacionaliniame lygyje
5. Lyčių lygybė

6. EWC politika
7. EFFAT sekretoriato pranešimai apie veiklą sektoriuose
8. Finansai ir kiti organizaciniai klausimai.

Lietuvos maistininkų profesinės sąjungos informacija

Lietuvos maistininkų profesinė sąjunga facebook’e: