2012 m. balandžio 2 d.
Europos statistikos agentūros Eurostat duomenimis, 2012 m. vasario mėn. euro zonoje nedarbo lygis buvo 10,8 proc. Tuo tarpu visos Europos Sąjungos nedarbo lygio vidurkis 2012 m. vasario mėn. buvo 10,2 proc. ir palyginus su praėjusiu metų vasario mėnesiu padidėjo 0,8 proc.

Eurostat duomenimis, mažiausias nedarbo lygis buvo Austrijoje (4,2 proc.), Nyderlanduose (4,9 proc.), Liuksemburge (5,2 proc.) ir Vokietijoje (5,7 proc.)., o didžiausias – Ispanijoje (23,6 proc.) ir Graikijoje (21,0 proc.).

Lietuvoje 2011 m. ketvirtąjį ketvirtį nedarbo lygis buvo 14,3 proc., ir, palyginti su kitomis Baltijos šalimis, kiek mažesnis nei Latvijoje (14,6 proc.), bet didesnis nei Estijoje (11,7 proc.)

Palyginti su padėtimi prieš metus, nedarbo lygis sumažėjo aštuoniose valstybėse narėse, padidėjo aštuoniolikoje, o stabilus išliko tik Rumunijoje. Būtent visose trijose Baltijos valstybėse nedarbo lygis sumažėjo labiausiai. Tuo tarpu jis labiausiai padidėjo Pietų Europoje – Graikijoje (nuo 14,3 proc. iki 21,0 proc.,), Ispanijoje (nuo 20,6 proc. iki 23,6 proc.) ir Kipre (nuo 6,7 proc. iki 9,7 proc.).

 2012 m. vasario mėn. visų 27 ES valstybių narių jaunimo (iki 25 m.) nedarbo lygio vidurkis buvo 22,4 proc. (euro zonos šalių vidurkis – 21,6 proc.). 2011 m. gruodžio mėn. Lietuvoje jaunimo nedarbo lygis padidejo lyginant su paskutiniu praėjusių metų ketvirčiu ir siekė 34,3 proc.

Bernardinai.lt