2012 m. kovo 23 d.
LR Statistikos departamentas pateikia informaciją apie atlyginimo dydžius valstybinėse bei privačiose įmonėse (įstaigose). Matyti, kad viso valstybiniame sektoriuje dirba 4631, o privačiame – 75093 juridiniai asmenys. Galima įžvelgti ir kitą nelinksmą tendenciją – valstybiname sektoriuje tik 1,7 proc. ūkio subjektų darbuotojai gauna mažesnius nei 800 lt atlyginimus, tuo tarpu privačiame sektoriuje įmonių, mokančių tokius atlyginimus, yra net 64 proc. Smulkiau su šia statistika galite susipažinti ČIA.