LPSK VALDYBOS POSĖDIS
2012 m. kovo 16 d.
2012 m. kovo 19 d. 13.00 val. vyks Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos valdybos posėdis.


Posėdžio metu numatoma aptarti šiuos klausimus: LPSK valdybos posėdžio bei LPSK taryboje priimtų nutarimų vykdymą, LR trišalės tarybos posėdžio ir bedarbio sąvokos praplėtimo klausimus, gegužės
1-osios minėjimą, 2012-ųjų metų asociacijos „LPSK Jaunimas“ renginių
sąmatą, projekto „Socialinės partnerystės skatinimas“ pristatymą.