2012 m. kovo 9 d.
Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto Žemės ūkio, kaimo plėtros ir aplinkos skyriaus kovo 14 d., trečiadienio, posėdyje bus svarstomi klausimai dėl dėl teisėkūros procedūra priimtų aktų paketo dėl bendrosios žuvininkystės politikos reformos; dėl teisėkūros procedūra priimtų aktų paketo dėl BŽŪP iki 2020 m; dėl Komisijos komunikato Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Efektyvaus išteklių naudojimo Europos planas“ ir kiti.

Lietuvos maistininkų profesinės sąjungos informacija