2012 m. vasario 10 d.
Vasario 10 d., penktadienį, vyko Lietuvos maistininkų profesinės sąjungos Įgaliotinių tarybos posėdis. Valstybinės darbo inspekcijos prie LR SADM asmenų aptarnavimo ir teisės taikymo skyriaus vedėjas Jonas Gricius įgaliotiniams skaitė pranešimą „Kolektyvinių sutarčių reikšmė reguliuojant darbo santykius ir bendradarbiavimo su Valstybine darbo inspekcija perspektyvos”. Buvo pristatytos inspekciją pasiekiančių skundų tendencijos, VDI galimybės, prioritetai ir planai 2012 m. Inspektorius konstatavo, kad ryškėja tendencija, jog ateityje vieninteliu darbuotojų teisių gynėju išliks profesinės sąjungos. 

Konsultantas darbo apmokėjimo ir socialiniais klausimais A. Zvicevičius pristatė Socialinės  apsaugos ir darbo ministerijos siūlomą naują darbo ginčų nagrinėjimo tvarką, kuri vasario 6 d. buvo pristatyta LR Vyriausybės posėdyje. Pagal šią tvarką būtų kuriamos trijų narių darbo ginčų komisijos prie VDI, posėdyje buvo išsamiai analizuota ginčų nagrinėjimo tvarka, galimi pliusai ir minusai, kai kurie susirūpinimą keliantys klausimai buvo iškart išsakyti VDI atstovui.

Taip pat posėdyje bus patvirtinta 2011 m. sąmata bei projektas 2012 metams. Į įgaliotiniams kilusius klausimus dėl atlyginimų, atostogų, terminuotų darbo sutarčių ir kt. atsakė advokatas dr. Nerijus Kasiliauskas.

Lietuvos maistininkų profesinės sąjungos informacija
Lietuvos maistininkų profesinė sąjunga facebook’e: