2012 m. sausio 30 d.
Įmonių pageidavimu organizatoriai pratęsia Nacionalinio atsakingo verslo apdovanojimo 2011 paraiškų teikimo terminą iki 2012 m. vasario 20 d. Nacionalinis atsakingo verslo apdovanojimas – tai vienintelė tokio pobūdžio valstybės institucijų iniciatyva Lietuvoje, kuria siekiama skatinti įmones diegti socialinės atsakomybės (ĮSA) principus savo veikloje bei didinti socialiai atsakingos veiklos įvaizdį.

Nacionaliniu atsakingo verslo apdovanojimu 2011 trijose nominacijose (Metų darbovietė, Bendruomeniškiausia metų įmonė bei Metų aplinkosaugos įmonė) bus pagerbtos tos įmonės, kurių veikla demonstruoja lyderystę ir įsipareigojimą veikti skaidriai, sąžiningai elgtis su darbuotojais, visuomene ir valstybe, vertinti verslo veiklos poveikį aplinkai ir mažinti tokio poveikio neigiamas pasekmes. Renkant 2011 metų „Nacionalinio atsakingo verslo apdovanojimo“ laureatus svarbiausias dėmesys bus skiriamas skaidrumo ir anti-korupcijos aspektams versle. Išskirtinis dėmesys metų darbovietės nominacijoje bus skiriamas lyčių lygybės klausimams.