PIRMADIENĮ VYKO LPSK VALDYBOS POSĖDIS
2012 m. sausio 24 d.
Sausio 23 d., pirmadienį, vyko eilinis Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos Valdybos posėdis. Jame buvo patvirtinta 2011 m. sąmata, atsiskaityta už Valdybos posėdžio nutarimų vykdymą, pristatytas ruošiamo susitarimo dėl minimalios algos didinimo 2012 m. tarp profesinių sąjungų, Lietuvos pramoninkų konfederacijos, Lietuvos verslo darbdavių konfederacijos, Lietuvos žemės ūkio rūmų bei Lietuvos pramonės ir prekybos rūmų  projektas. Susitarta kitą savaitę organizuoti posėdį dėl 2012 m. sąmatos projekto ir po jo bus nuspręsta dėl LPSK Tarybos posėdžio datos vasario mėnesį.

Lietuvos maistininkų profesinės sąjungos informacija

Lietuvos maistininkų profesinė sąjunga facebook'e: