2012 m. sausio 13 d.
Teritorinės darbo biržos per savaitę bedarbio statusą suteikė 8,9 tūkst. darbo ieškančių žmonių – 2,7 tūkst. daugiau nei ankstesnę savaitę. Dauguma naujųjų bedarbių planuoja savarankišką veiklą, įsigijus verslo liudijimus.

Tarp praėjusią savaitę darbo biržoje įsiregistravusių daugiausia yra turinčių darbo patirties, tačiau iš jų daugiau nei penktadalio – 20,7 proc. – įsidarbinimo galimybes riboja prarasti darbiniai įgūdžiai. Bedarbiai, darbo ieškantys pirmą kartą ir dar neturintys patirties, sudaro 18,1 proc.

 

 

Per savaitę darbdaviai įregistravo 2,6 tūkst. laisvų darbo vietų.

 

Aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse sutiko dalyvauti 2,7 tūkst. bedarbių.

Daugiausia bedarbių – 79,8 proc. įsigijo verslo liudijimus, 13,5 proc. pradėjo dirbti viešuosius darbus, 5,6 proc. dalyvaus užimtumo rėmimo priemonėse, 0,5 proc. įdarbinta į įsteigtas darbo vietas ir 0,3 proc. – rotacijos būdu bei 0,3 proc. mokysis profesijos.

 

Nedarbo draudimo išmokos buvo mokamos 36,5 tūkst. (arba 15,6 proc.) registruotų bedarbių.

Naujų paskirta 1662. Baigta mokėti 0,3 tūkst. bedarbių, iš jų – 61,1 proc. anksčiau laiko, jiems įsidarbinus.

 

Lietuvos darbo biržos duomenys rodo, kad sausio 12 d. šalyje yra 233,8 tūkst. bedarbių. Tai sudaro 11,3 proc. šalies darbingo amžiaus gyventojų.

www.ldb.lt