2011 m. gruodžio 29 d.
2011 m. gruodžio 28 d. paskelbtas Lietuvos Respublikos socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinojo įstatymo 15 straipsnio pakeitimo įstatymas, kuriuo yra pratęsiamas sumažintų nedarbo socialinio draudimo išmokų skyrimas ir mokėjimas iki 2012 m. gruodžio 31 d. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinojo įstatymo 11 straipsnio 2 dalimi, nedarbo socialinio draudimo išmoka pirmus 3 mėnesius mokama visa, o likusį nedarbo draudimo išmokos mokėjimo laikotarpį, nustatytą Lietuvos Respublikos nedarbo socialinio draudimo įstatymo 7 straipsnio 2 dalyje ir 14 straipsnio 1, 2 ir 4 dalyse, mokama pastovi nedarbo draudimo išmokos dalis ir pusė kintamos nedarbo draudimo išmokos dalies.

Kiekvienu iš nurodytų laikotarpių mokama nedarbo socialinio draudimo išmoka negali būti didesnė kaip 650 litų. Vadinasi, skiriant ir mokant nedarbo socialinio draudimo išmokas 2012 metais jų dydis negalės viršyti 650 litų.

www.ldb.lt