2011 m. lapkričio 29 d.
Įmonių grupė „ALITA“, AB per Vilniaus vertybinių popierių biržą informavo, kad 2011 m. lapkričio 25 d. Alytaus rajono apylinkės teismas išnagrinėjo ieškovės Serbijos Respublikos privatizavimo agentūros prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, siekiant užtikrinti Užsienio prekybos arbitražo teismo prie Serbijos prekybos ir pramonės rūmų sprendimo vykdymą ateityje.

Serbijos Respublikos privatizavimo agentūra prašė teismo areštuoti Bendrovei priklausantį turtą, neviršijant 236 291 079 litų, uždraudžiant areštuotu turtu disponuoti, leidžiant Bendrovei mokėti darbo užmokestį, atlikti mokėjimus valstybei ir atsiskaityti su Serbijos Respublikos privatizavimo agentūra.

Teismas šį Serbijos Respublikos privatizavimo agentūros prašymą tenkino tik iš dalies. Iki įsiteisės galutinis Serbijos Arbitražo sprendimas 236 291 079 litų sumai areštuoti Bendrovei nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą, jo nesant ar nepakankant areštuoti pas Bendrovę ir/ar trečiuosius asmenis esantį kilnojamąjį turtą ir turtines teises, leidžiant areštuotu turtu naudotis pagal tiesioginę paskirtį, uždraudžiant juo tik disponuoti (perleisti, mainyti, įkeisti ir pan.).

Teismas nutarė netaikyti piniginių lėšų arešto ir tokį agentūros prašymą atmetė. Teismas nurodė, kad taikomos laikinosios apsaugos priemonės negali trukdyti Bendrovės normalios ūkinės-komercinės veiklos.

Kaip jau skelbta, Bendrovė papildomai informuoja, kad jokių sutarčių su Serbijos Respublikos privatizavimo agentūra nesudarė, ir nėra teisinio pagrindo laikyti Bendrovę bet kokių arbitražinių susitarimų ar arbitražo procesų su Serbijos Respublikos privatizavimo agentūra šalimi.

Todėl Bendrovė artimiausiu metu skųs Alytaus rajono apylinkės teismo sprendimą dėl laikinų apsaugos priemonių kaip nepagrįstą ir neteisėtą.

 

parengta pagal http://www.nasdaqomxbaltic.com

Lietuvos maistininkų profesinė sąjunga facebook’e: