2011 m. lapkričio 4 d.
Penktadienį, lapkričio 4 d., Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos patalpose buvo sukviestas LR Trišalės tarybos atstovų (darbdavių ir darbuotojų atstovų) pasitarimas, siekiant apsvarstyti Vyriausybės pateiktą trišalio susitarimo 2012 metams ekonominiais ir socialiniais klausimais projektą, Lietuvos pramonininkų konfederacijos ir Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos pasiūlymus susitarimui bei siūlomas LR Darbo kodekso pataisas.


Susitikime dalyvavo visų profesinių sąjungų centrų atstovai, Lietuvos Pramonininkų konfederacijos, LR Žemės ūkio rūmų, Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų atstovai (antrą kartą susitikime nebuvo atstovaujama Lietuvos Verslo darbdavių konfederacija).

Pasitarime buvo aptarta nacionalinio susitarimo prasmė ir nauda darbuotojams bei darbdaviams. Buvo susitarta, kad per savaitę socialiniai partneriai pateiks konkrečius ir patikrinamus siūlymus trišaliam susitarimui. Diskutuojant dėl darbo kodekso pakeitimų, susitarta, kad šalys pateiks svarbiausių spręstinų darbo santykių problemų sąrašą. Darbdavių organizacijoms buvo pasiūlyta atsiimti siūlomą Darbo kodekso pakeitimų paketą.

Kitas susitikimas numatomas lapkričio 15 d. 

Lietuvos maistininkų profesinės sąjungos informacija