2011 m. spalio 11 d.
Spalio 11 d., antradienį, vyksta LR Trišalės tarybos posėdis, kuriame svarstomi klausimai dėl esminių socialinių ir ekonominių klausimų susitarimo 2012 metams projekto, nelegalaus darbo draudimo įstatymo projekto, minimalios algos didinimo ir kiti. Trišalei tarybai bus pristatyta informacija dėl Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu sudarytų darbo grupių pasiūlymų dėl darbo užmokesčio, minimaliosios mėnesinės algos (MMA) bei bazinio dydžio nustatymo perspektyvų ir Darbo kodekso pakeitimų.


DARBOTVARKĖ
Posėdžio darbotvarkės patvirtinimas 
1. Dėl Lietuvos Respublikos trišalės tarybos nuomonės dėl Lietuvos Respublikos garantinio fondo įstatymo pakeitimo įstatymo projekto Nr. 11-3068-01 ir dėl Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 11, 26 ir 35 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. 11-3069-01. 14.05-14.40 val.
Pranešėjai – A. Geigalas, Įmonių bankroto valdymo departamento direktorius
M. Ručinskaitė, Įmonių bankroto valdymo departamento direktoriaus pavaduotoja Garantinio fondo administravimo klausimais 2. Dėl Trišalės tarybos susitarimo dėl esminių socialinių ir ekonominių klausimų 2012 metams projekto.
2.1. Informacija dėl Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu sudarytų darbo grupių pasiūlymų dėl:
• Darbo užmokesčio, minimaliosios mėnesinės algos (MMA) bei bazinio dydžio nustatymo perspektyvų;
• Darbo kodekso pakeitimų. Pranešėjas – Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovas
2.2. Lietuvos Respublikos Seimo nario Vidmanto Žiemelio pasiūlymai dėl MMA didinimo.  Pranešėjas – V. Žiemelis, Lietuvos Respublikos Seimo narys
3. Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso XIX skyriaus pakeitimo įstatymo bei Lietuvos Respublikos
 valstybinės darbo inspekcijos įstatymo 6, 8 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektų. 
Pranešėja – R. Juršaitė, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SADM) Socialinio dialogo, darbo santykių ir darbo apmokėjimo skyriaus vyriausioji specialistė
4. Dėl Lietuvos Respublikos nelegalaus darbo draudimo įstatymo projekto.  Pranešėja – E. Radišauskienė, SADM Socialinio dialogo, darbo santykių ir darbo apmokėjimo skyriaus vedėja
5. Dėl Lietuvos Respublikos trišalės tarybos 2011 m. II ketv. veiklos ataskaitos. Pranešėja – A. Mikalauskaitė, Lietuvos Respublikos trišalės tarybos pirmininkė
6. Dėl kito Trišalės tarybos posėdžio laiko ir jo darbotvarkės. Pranešėja – A. Mikalauskaitė, Lietuvos Respublikos trišalės tarybos pirmininkė

Lietuvos maistininkų profesinės sąjungos informacija