2011 m. rugsėjo 21 d.
Minint dešimtmetį po kovai su vaikų darbu kakavos sektoriuje skirto „Harkino – Engelio protokolo” pasirašymo, pasirodė dar viena, konkrečiai į šio sektoriaus įmones ir darbuotojus nukreipta deklaracija:

Profesinių sąjungų deklaracija
Dešimt metų nuo Harkino-Engelio protokolo:
per mažai rezultatų, reikia smulkesnio reglamentavimo

2001 m. rugsėjo 19 d. kompanijų ir darbdavių organizacijų, aktyviai veikiančių kakavos grandinėje, atstovai pasirašė protokolą su JAV senatoriais Tomu Harkinu ir Herbertu Kohliu bei JAV kongresmenu Eliotu Engeliu. ŠiameHarkinoEngelio protokole“ jie susitarė dėl veiksmų plano blogiausių vaikų darbo formų kakavos auginime panaikinimui kartu nurodydami ir galutinius terminus.

Kaip teisingai pastebėta pirmajame šio Protokolo veiksmų plano paragrafe, iškart po to, kai atkreipiamas dėmesys į šio klausimo skubumą: “Reikia daryti daugiau, nes, kol problemos mastas neaiškus, blogiausių formų vaikų darbas kakavos pupelių bei jų išvestinių produktų  auginimo ir apdorojimo sektoriuose yra tiesiog nepriimtinas.

Kakavos pramonė pažadėjo “mesti visas išgales kovoti su tuo”.

2001 m. lapkričio 30 d. Bendrame pareiškime beveik visa kakavos verslu besiverčianti bendruomenė patvirtino Protokolo veiksmų planą. Po ketverių metų naujajame Bendrame pareiškime (2005 m. liepos 1 d.) šis įsipareigojimas buvo dar kartą patvirtintas, sutelkiant dėmesį į produkcijos sertifikavimą kaip įrankį, padedantį įrodyti, jog parduodamos pupelės buvo paruoštos išvengiant vaikų darbo. Dar vienas Bendrasis pareiškimas (2008 m. birželio 16 d.) pakartojo šias idėjas. Ir 2011 m. rugsėjo 12 d. aštuonios pagrindinės šokolado ir kakavos pramonės įmonės pažadėjo skirti 2 mln. JAV dolerių tam, kad būtų užmegzti nauji viešojo ir privataus sektoriaus ryšiai su Tarptautine darbo organizacija (TDO) kovoti su vaikų darbu Ganoje ir Dramblio Kaulo Krante.

Ketvirtojoje metinėje ataskaitoje (2010 m. rugsėjo 30 d.) apie pažangą padarytą imantis minėtų iniciatyvų Tulano universiteto Payson centras padarė išvadą, kad pažanga daroma nepakankamai greitai. Blogiausių formų vaikų darbas kakavos sektoriuje vis dar dideliu mastu egzistuoja ir Ganoje, ir Dramblio Kaulo Krante. Ir resursai, skirti su tuo kovoti, buvo nepakankamai aukšti, palyginti su šių problemų mastu. Bei, anot autorių, sertifikavimas kaip toks negarantuoja vaikų darbo panaikinimo. Baigiamojoje ataskaitoje (2011 m. kovo 31 d) Payson centro autoriai konstatavo, kad iniciatyvos, kurių ėmėsi ir kurias rėmė kakavos pramonės įmonės, nebuvo pakankamos, atsižvelgiant į jų anksčiau prisiimtus įsipareigojimus panaikinti blogiausių formų vaikų darbą kakavos auginime.  

Mes, kakavos grandinėje dirbantys darbuotojai, nesijaučiame patogiai būdami kakavos tiekimo grandinės dalimi, kai šioje  grandinėje auginant kakavą vis dar egzistuoja vaikų išnaudojimas.  Mes nesijaučiame patogiai būdami tokioje padėtyje, kai turime bendradarbiauti tvarkant, perdirbant ir gaminant kakavos bei šokolado gaminius, kurie yra vaikų darbo produktai. Mes norime, kad mūsų įmonės veiktų tvirtai ir skirtų daugiau lėšų šiai problemai spręsti. Mes abejojame, kad privataus ar net viešojo-privataus sektorių iniciatyvos bus pakankamai veiksmingos naikinant vaikų darbą kakavos sektoriuje. Taigi, mes palaikome griežtesnio tarptautinio ar vyriausybinio lygio reguliavimo iniciatyvas, kurios gebėtų tinkamai išspręsti šią problemą. 

Mes norime, kad mūsų kompanija aiškiai ir viešai pareikštų, kad nuo 2015 m. ji įsipareigoja pirkti tik tas kakavos pupeles, kurios buvo paruoštos išvengiant vaikų darbo. Ir mes raginame bendroves žymiai padidinti finansinius išteklius, reikalingus remti šioms iniciatyvoms, viešosioms ar privačioms, kurios tikrai padeda gaminti laisva nuo vaikų darbo kakavą.

Iš mūsų kompanijos mes reikalaujame, kad jie per pusmetį informuotų profesines sąjungas ir darbo tarybas apie pažangą kelyje iki visiško vaikų darbo kakavos sektoriuje panaikinimo 2015 m. Ir mes raginame įtraukti darbuotojų atstovus į veiksmų, kurių turi būti imtasi procesą, siekiant užtikrinti maksimalų skaidrumą visuose atitinkamuose lygmenyse.

 

 (Europos) Darbo taryba ……………………… (kokios įmonės)

Darbuotojai …………………………(kokios įmonės)

 

2011 m. rugsėjis

Kakavos ir šokolado tinklo adresas – http://www.cocaonet.eu

Lietuvos maistininkų profesinė sąjunga facebook’e: