2011 m. rugsėjo 13 d.
Lietuvos maistininkų profesinę sąjungą pasiekė LR Teisingumo ministerijos atsakymas į UAB „Švyturys – Utenos alus” generalinio direktoriaus bei Jungtinės profesinių sąjungų atstovybės atvirus laiškus, adresuotus ir LR Teisingumo ministrui. Atsakyme tiesiog pažymima, kad galiojantys teisės aktai nesuteikia Teisingumo ministerijai teisės oficialiai aiškinti teisės aktų nuostatų ar spręsti konkrečių faktinių situacijų. Taigi, Teisingumo ministerija nepateikė savo nuomonės dėl šio konflikto, pasiremdama tuo, kad negali kištis į teismų veiklą, nes tai pažeistų teismų nepriklausomumo principą.

Lietuvos maistininkų profesinė sąjunga