2011 m. rugsėjo 2 d.
Siekiant didesnio politinių partijų finansavimo skaidrumo, svarstoma galimybė įmonėms leisti aukoti tik iš pelno.

Taip siekiama užkirsti galimybę partijoms gauti abejotiną paramą iš nuostolingai dirbančių juridinių asmenų, kurie savo finansinę padėtį nori pataisyti darydami įtaką politiniams sprendimams.

Šiuo metu ribojamas tik aukos dydis – tiek fizinis, tiek juridinis asmuo partijai per metus gali paaukoti ne didesnę nei 20-ies   vidutinių mėnesinių darbo užmokesčio dydžio sumą, šiuo metu tai siekia apie 42 tūkst. litų.

Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas Arvydas Anušauskas atkreipia dėmesį, kad nėra centralizuotos partijų ir politinių kampanijų finansavimo kontrolės sistemos, taip pat nėra ir institucijos, kuri analizuotų visas politinių partijų gaunamas lėšas.

Siekiant užkirsti kelią politinėms partijoms gauti abejotiną paramą iš juridinių asmenų, svarstoma galimybė, kad įmonės paramą galėtų teikti tik iš pelno dalies. Be to kalbama ir apie galimybę leisti piliečiams 0,5 proc. pajamų mokesčio skirti politinėms partijoms. Anot Anušausko, tai būtų ypač naudinga smulkesnėms partijoms bei visuomeniniams judėjimams, kurie negauna valstybės paramos.

Apie politinių partijų finansavimo šaltinius Seime diskutuojama ne pirmą kartą. Vieningos nuomonės, ar juridiniai asmenys turi turėti galimybę finansuoti partijas, nėra. Komiteto diskusijoje išsakyti pasiūlymai bus įvertinti rengiant ir svarstant įstatymų projektus.

Janina Mateikienė

Lietuvos radijas