2011 m. rugpjūčio 31 d.
Rugpjūčio 30 d. vyko Lietuvos profesinių sąjungų koordinacinio centro posėdis. Posėdyje išklausius informaciją apie  Seimo narių pasiūlymas keisti darbo įstatymus, susijusius su išmokomis už nepanaudotas atostogas, nutarta nepritarti šiems siūlymams. Profesinių sąjungų centrų lyderiai mano, jog turi išlikti esama teisę į atostogas reglamentuojanti Darbo kodekso nuostata. Konstatuota, jog būtina sugriežtinti darbo įstatymų laikymosi kontrolę bei skatinti socialinį dialogą įmonėse ir šakose, kad darbo ir poilsio laiką būtų galima organizuoti lanksčiau, o darbuotojai turėtų realią galimybę pasinaudoti teise į atostogas.


Pasikeista nuomonėmis apie UAB „Švyturys- Utenos alus“ streiko bylą. Nutarta vienyti profesinių sąjungų teisininkų jėgas, siekiant keisti streiko procedūrą reglamentuojančius įstatymus. LPSK yra nusiuntusi skundą į Tarptautinę darbo organizaciją, skundą papildys.

M.Masys informavo apie situaciją AB „Vievio paukštynas“ įmonė beveik bankrutuoja, neaiškus savininkas. Darbuotojai palikti nežinioje. Su dalimi darbuotojų jau nutraukti darbo santykiai šalių susitarimu, tačiau jiems neišmokėti nei priskaičiuoti atlyginimai, nei išeitinės išmokos. Kai kuriems darbuotojams įmonė skolinga darbo užmokestį už 6 – 8 mėnesius. Buvo nuspręsta, jog vienintelė išeitis – rašyti ieškinius ir kreiptis į teismą.
Nutarta  kitame posėdyje svarstyti klausimus, susijusius su nedarbu, su Lietuvos darbo biržos veikla, aptarti trišalės tarybos prie LDB veiklą (veikla praktiškai yra sustabdyta). Kalbėti apie registracijos darbo biržose ypatumus bei darbo netekusių asmenų persikvalifikavimo  galimybes.

www.lps.lt