2011 m. rugpjūčio 25 d.
Šiandien reitingų agentūra Fitch paskelbė ataskaitą, kurioje analizuoja sąsajas tarp Baltijos valstybių patirties įveikiant ekonomikos nuosmukį bei dabartinės situacijos kai kuriose Euro zonos valstybėse.

Ataskaitoje didžiausias dėmesys skiriamas Graikijai, Airijai ir Portugalijai, kurios naudojasi ES/TVF finansine pagalba, tačiau, pasak agentūros, kai kurios Baltijos valstybių patirtys gali būti naudingos ir Ispanijai.

Pasak Fitch, Baltijos valstybės (Lietuva, Latvija ir Estija), išgyvenusios staigų ekonomikos nuosmukį 2008-2009 metais, pademonstravo, kad nors ir sudėtinga, tačiau visgi įmanoma ištaisyti didelius makroekonominius disbalansus ir grįžti prie ūkio augimo, net ir esant fiksuotam valiutos kursui euro atžvilgiu.

Tuo pačiu Fitch pažymi, kad pasinaudoti Baltijos šalių patirtimi daugiausia galimybių turi ne Graikija ar Portugalija, bet Airija, kuri turi daugiau panašumų su šiomis valstybėmis – lankstesnę darbo rinką, atvirą ekonomiką bei patrauklią verslo aplinką.

Pranešime teigiama, kad nors Baltijos valstybėse įvykusi “vidinė devalvacija” buvo skausmingas procesas, tačiau jau 2011 metais šių valstybių ekonomikos vėl ėmė sparčiai augti, o tam įtakos turėjo stiprus eksporto atsigavimas. Valstybės atgavo konkurencingumą ir pasitikėjimą jų mokumu.

Pasak Fitch, kai kurios euro zonos valstybės gali atkurti savo konkurencingumą vidutiniu laikotarpiu tik tuo atveju, jei pasinaudos Baltijos valstybių patirtimi ir sudarys prielaidas mažėti darbo užmokesčiui ir kainų lygiui.

Fitch primena, kad staigus ekonomikos nuosmukis lėmė Baltijos valstybių viešųjų finansų deficitus. Todėl ryžtingos savalaikės taupymo priemonės, apimančios valdžios sektoriaus atlyginimų mažinimus, buvo būtinos siekiant stabilizuoti viešuosius finansus. Kai kurios Fitch minėtos Euro zonos valstybės turi imtis analogiškų fiskalinės konsolidacijos priemonių tam, kad sumažintų viešųjų finansų deficitus, esant aukštam skolos lygiui.

Fitch pažymi, kad platus politinis sutarimas ir visuomenės susitelkimas buvo Baltijos valstybių stiprioji pusė, įgyvendinant taupymo priemones. Tuo pačiu agentūra įžvelgia rizikas, kad Portugalijoje ir Graikijoje visuomenės požiūris į taupymo priemones yra kitoks, o tai gali sutrukdyti šioms šalims įgyvendinti būtinas reformas.

Visą Fitch ataskaitą rasite čia (registracija nemokama).

www.finmin.lt