2011 m. rugpjūčio 22 d.
Socialinės apsaugos ir darbo ministras Donatas Jankauskas trečiadienį Latvijoje vykusiame susitikime su Latvijos gerovės ministre Ilona Jurševska, Valstybės sekretoriaus pavaduotoju Ingus Alliks, Socialinio draudimo departamento ir Valstybinio socialinio draudimo agentūros atstovais bei socialinių reikalų ekspertais susipažino su Latvijos virtualių sąskaitų pensijų sistemos veikimo principais bei aptarė galimybes analogišką sistemą diegti Lietuvoje.

Šiuo vizitu siekta detaliau susipažinti su Latvijoje nuo 1996 m. įgyvendinta pensijų sistemos reforma, pagrindiniais jai tenkančiais iššūkiais bei problemomis.

Pristatė Latvijos pensijų sistemą

Latvijos atstovai pristatė šioje šalyje nuo 1996 m. veikiančią virtualių sąskaitų pensijų sistemą. Pagal ją senatvės pensija yra apskaičiuojama pagal pensinį kapitalą (asmens mokėtos įmokos, atsispindinčios jo asmeninėje sąskaitoje), kuris padalinamas iš vidutinės gyvenimo trukmės, likusios nuo teisės į pensiją datos. Vidutinė gyvenimo trukmė skaičiuojama vienoda abiems lytims. Dar vienas svarbus faktorius, apsprendžiantis pensijos dydį – kapitalo indeksas, kurio pagalba nustatoma pradinė pensijos kapitalo vertė ir kurio funkcija yra apsaugoti pensijos kapitalą nuo infliacijos įtakos bei pačią pensijų sistemą nuo demografinių ir ekonominių pokyčių. Šis indeksas apskaičiuojamas vertinant darbo užmokestį, įmokų mokėtojų dinamiką ir kt. faktorius. Nuo pat reformos pradžios šis indeksas Latvijoje didėjo, tačiau prasidėjus krizei jis buvo sumažintas tik naujai skiriamoms pensijoms, tuo tarpu paskirtos pensijos buvo „įšaldytos“.

Taip pat buvo pristatytos priemonės, kurių Latvija ėmėsi krizės akivaizdoje: padidintas socialinio draudimo tarifas darbuotojui, sumažintos įmokos į pensijų kaupimo sistemą (2 proc.), iki 2013 m. „įšaldyta“ pensijų indeksacija, nuo 2012 m. planuojama atsisakyti priedų prie pensijų, ankstyvųjų pensijų bei lengvatinių pensijų už kenksmingas darbo sąlygas mokėjimo, nuo 2010 iki 2014 m. įvedamos mokamų socialinių pašalpų „lubos“, 2010-2012 m. sumažinamas nėštumo/gimdymo pašalpų dydis nuo 100 iki 80 proc.

Kartu buvo pristatytas ir tolimesnių veiksmų, siekiant stabilizuoti pensijų sistemą, planas: toliau tęsti sumažintų nėštumo/gimdymo pašalpų mokėjimą, nuo 2014 m. priedus prie pensijų (jau paskirtus ir mokamus) finansuoti nebe iš socialinio draudimo, bet iš valstybės biudžeto, didinti minimalaus stažo reikalavimą iki 15, o vėliau – iki 20 metų (šiuo metu yra 10 metų), bei nuo 2016 m. didinti pensinį amžių, kol jis pasieks 65 metus.

www.socmin.lt