2011 m. liepos 29 d.
Lietuvos maistininkų profesinė sąjunga išsiuntė užuojautą giminingai Norvegijos maisto, gėrimų ir su šiais sektoriais susijusių darbuotojų profesinei sąjungai (NNN) dėl šalį ištikusios nelaimės.

Lietuvos maistininkų profesinės sąjungos informacija
Lietuvos maistininkų profesinė sąjunga facebook’e: