2011 m. liepos 22 d.
Šiandien Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija išnagrinėjo UAB „ŠVYTURYS-UTENOS ALUS“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir uždraudė AB „ŠVYTURYS“ profesinės sąjungos organizacijai bei Utenos alaus darbininkų sąjungai organizuoti ir vykdyti streiką UAB „ŠVYTURYS-UTENOS ALUS“ gamybiniame padalinyje – UAB „Švyturio“ ir „ Utenos alus“ daryklose iki įsiteisės teismo sprendimas šioje byloje.


Ginčas tarp šalių kilo dėl neterminuoto streiko pripažinimo neteisėtu. Teisėjų kolegija pažymėjo, jog, nors LR Konstitucijoje ir įtvirtinta darbuotojų, ginančių savo ekonominius ir socialinius interesus, teisė streikuoti, tačiau ji nėra absoliuti ir jos įgyvendinimas gali būti siejamas su tam tikromis sąlygomis ir apribojimais. Teisėjų kolegija konstatavo, jog netaikius laikinųjų apsaugos priemonių ir neatidėjus paskelbto streiko teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas, nes streikas jau bus įvykęs. Teisėjų kolegija sutiko su UAB „ŠVYTURYS-UTENOS ALUS“ išdėstyta pozicija, kad streikas paveiktų ne tik įmonės veiklą, bet ir darbuotojų gerovę. Todėl apygardos teismas, siekdamas užtikrinti teismo sprendimo įvykdymą, taip pat vadovaudamasis ekonomiškumo, proporcingumo principais, UAB „ŠVYTURYS-UTENOS ALUS“ jungtinės profesinių sąjungų atstovybės 2011-07-15 sprendimu skelbtą 2011-07-25 streiką uždraudė iki įsiteisės teismo sprendimas. Be to, teisėjų kolegija pažymėjo, kad bylos dėl streiko teisėtumo yra nagrinėjamos skubos tvarka, o argumentai, kodėl streiko surengimas kitu laiku pažeistų darbuotojų teises ir jų interesus, nebuvo pateikti.

www.klat.lt

Apie tai rašo ir lrytas.lt , delfi.lt

Lietuvos maistininkų profesinė sąjunga facebook’e: