2011 m. liepos 21 d.
Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto darbuotojų grupės pirmininkas Georges Dassis kreipėsi į Lietuvoje išrinktus Europos Parlamento narius teigamas, kad grupėje atstovaujamos Lietuvos profesinių sąjungų organizacijos jau keletą kartų išreiškė susirūpinimą dėl vis dažnesnio Lietuvos vyriausybės ir įmonių asociacijų kėsinimosi į profesinių sąjungų laisves.


Pirmininką taip pat neramina pastaraisiais metais Lietuvoje labai pablogėjusios gyvenimo ir darbo sąlygos bei esamų derybų dėl darbo užmokesčio ir socialinio dialogo formų nepakankamumas, visų pirma kalbant apie minimalaus darbo užmokesčio apsaugą, kad būtų galima užtikrinti sąžiningas sąlygas ir orų gyvenimą.

Nors darbo teisė ir užtikrina pagrindinių profesinių sąjungų teisių apsaugą, kaip numatyta tarptautinėse darbo konvencijose ir Europos sutartyse, Lietuvoje šios teisės ne kartą buvo pažeistos ir ignoruotos.

Privačiame sektoriuje, priešingai, nei numatyta Lietuvos darbo kodekse, profesinėms sąjungoms priklausančių darbuotojų apsauga nėra užtikrinta, o informacijos teikimo ir konsultacijų sistema veikia itin silpnai. Teisė streikuoti Lietuvoje labai ribojama ir numatoma taikyti tik tuo atveju, kai įmonėje kyla ginčas, o tai reiškia, kad nei sektorių, nei juo labiau nacionaliniu lygmeniu negalima imtis jokių kolektyvinių veiksmų. Minimalus darbo užmokestis yra žemiau skurdo ribos.

Lietuvos darbo kodekse pateikta teisės streikuoti apibrėžtis yra visiškai nesuderinama su tarptautiniais standartais, visų pirma su Europos standartais.

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto darbuotojų grupė, kuriai turiu garbės vadovauti, prašo užtikrinti tinkamas gyvenimo ir darbo sąlygas Lietuvoje visiems, gerbti socialinių partnerių vaidmenį kolektyvinėse derybose, kurios yra naudinga priemonė siekiant užtikrinti demokratijos stabilumą, ekonomikos augimą, tvarų vystymąsi ir tinkamą darbą.

Darbuotojų grupė savo ruožtu toliau stebės padėtį jūsų šalyje. Tikiuosi, kad neteks apie profesinių sąjungų teisių ir darbuotojų teisių pažeidimus informuoti Europos institucijas, visų pirma Europos Parlamentą, Tarybą ir Komisiją, ir jų prašyti užtikrinti, kad nebūtų ignoruojama pagrindinė visų piliečių teisė į orų gyvenimą.


Lietuvos maistininkų profesinės sąjungos informacija

Lietuvos maistininkų profesinė sąjunga facebook’e: