2011 m. birželio 23 d.
Birželio 22 d. „Žinių radijui” pateiktas UAB „Švyturys-Utenos alus” korporatyvinių reikalų direktoriaus Dainiaus Smailio komentaras klaidina klausytojus, nes  kolektyvinė sutartis  yra interpretuojama žeminant profesinių sąjungų įvaizdį ir kolektyvinio ginčo tikslus.


Cituojame tiksliai kolektyvine sutartį liečiančią darbo užmokesčio peržiūrėjimą:

3.3.4. Atlyginimų peržiūros metu atlyginimai keliami ne mažiau vidutinės metinės infliacijos dydžio (šaltinis: Statistikos depar tamentas prie LRV), atsižvelgiant į šalies vidutinio atlyginimo augimą.

D. Smailys į tai atsakė laišku:
Nesuprantu, kodėl yra viešai meluojama visai Lietuvai, kad streiką palaiko 58% visos įmonės dirbančiųjų.
Nesuprantu, kodėl yra viešai meluojama visai Lietuvai, kad streiko metu buvo pasirengta užtikrinti gamybos tęstinumą, jei planas atsirado tik po teismo nutarties.
Nesuprantu, kodėl viešai tyčiojamasi iš teismo nutarties, jei pačios profsąjungos buvo pritarusios kreipimuisi į teismą ir žadėjo laukti teismo sprendimo.
Cituoju Kolektyvinės sutarties punktą 3.3
Peržiūrint atlyginimus taip pat atsižvelgiama į:
3.3.1 makroekonominės situacijos pokyčius (vidutinės infliacijos lygį, bendrą vartotojų kainų indeksą, vidutinio atlyginimo šalyje augimą, situaciją darbo rinkoje)
Tikimės Jūsų atsiprašymo ir informacijos paneigimo visur, kur ji yra pasirodžiusi.

Reaguodami į tai, pateikiame korporatyvinių reikalų direktoriui faktus:
Streikui pritarė 58% gamybos padalinio, kuriame ir organizuojamas streikas, darbuotojų.
Profsąjungos raštą dėl streiko organizavimo, kuriame nurodytos darbo vietos, kur darbuotojai dirbs, kad būtų užtikrintas saugumas ir neatsirastų nuostolių dėl turto ir produkcijos sugadinimo, įteikė birželio 20 d. 9 val. ryto, tai yra dar prieš teismo sprendimą.
Gamybos tęstinumas rašte neužtikrinamas, gamyba stabdoma.
Profesinių sąjungų netenkina tik tą teismo nutarties dalis, kur alaus gamybą priskiriama prie neatidėliotinus visuomenės poreikius tenkinančių įmonių ir, kad nebūtų pažeistas viešasis interesas, teismas streiką stabdo 30 d.

Lietuvos maistininkų profesinės sąjungos informacija
Lietuvos maistininkų profesinė sąjunga facebook’e: