2011 m. birželio 16 d.
2011 m. birželio 9 – 10d. UAB „Švyturys – Utenos alus” gamybiniame ir logistikos padaliniuose buvo vykdomas slaptas darbuotojų balsavimas dėl streiko paskelbimo. Darbuotojų buvo klausiama ar jie pritaria kad, įmonės gamybiniame ir logistikos padalinyje būtų skelbiamas streikas dėl reikalavimo, kad 1-7 pareigybiniams lygiams /sublygiams priskirti konkretūs pareiginiai (baziniai) atlyginimai būtų padidinti 12,4 procento.

Susumavus balsavimų rezultatus, daugiau kaip pusė UAB ”Švyturys-Utenos alus” gamybinio padalinio darbuotojų pritarė streiko skelbimui.

Nesutarimai įmonėje prasidėjo po to, kai 2011 m. kovo 21 d. administracijai buvo įteiktas Jungtinės profsąjungų atstovybės
reikalavimas dėl atlyginimų indeksavimo 12,4%.
2011 m. balandžio 4 d. gen. direktoriaus atsakyme bei balandžio 15 d. profsąjungų ir darbdavio atstovų derybose dėl atlyginimų peržiūrėjimo, darbdavio atstovai atsisakė vykdyti atlyginimų indeksavimą.
2011 m. balandžio 28 d. jungtinė profsąjungų atstovybė pradėjo kolektyvinio darbo ginčo procedūrą dėl nesutarimų, kilusių derybose pagal Kolektyvinės sutarties darbo apmokėjimo nuostatų 3.1 ir 3.3.4 punktus, ir inicijavo taikinimo komisijos sušaukimą.
2011 m. gegužės 31d. taikinimo komisija baigė darbą nesutarimų protokolo surašymu.

Atsižvelgiant į aukščiau nurodytas aplinkybes ir gautus profesiniu sąjungų atstovaujamų organų įgaliojimus, Jungtinė profesinių sąjungų atstovybė informuoja administracija dėl priimto sprendimo nuo birželio 23 d. 6 val. skelbti streiką UAB ”Švyturys-Utenos alus” gamybiniame padalinyje dėl reikalavimo kad 1-7 pareigybiniams lygiams /sublygiams priskirti konkretūs pareiginiai (baziniai) atlyginimai būtų padidinti 12,4 procento.

Lietuvos maistininkų profesinės sąjungos informacija
Lietuvos maistininkų profesinė sąjunga facebook’e: