2011 m. birželio 9 d.
Seimas rytiniame posėdyje priėmė Valstybinių socialinio draudimo pensijų ir Valstybinių socialinio draudimo senatvės pensijų išankstinio mokėjimo įstatymų pataisas, kuriomis nutarta padidinti senatvės pensijos amžių ir nustatyti jį vienodą vyrams ir moterims – 65 metus. Už pagrindinio įstatymo pataisas balsavo 60 Seimo narių, prieš – 42, susilaikė 12 parlamentarų.

Pagal priimtas pataisas senatvės pensijos amžius nuo 2012 m. sausio 1 d. bus didinamas palaipsniui, moterims – 4 mėnesiais, vyrams – 2 mėnesiais per metus. 2012 metais senatvės pensija bus skiriama 60 metų ir 4 mėnesius sukakusioms moterims ir 62 metus 8 mėnesius sukakusiems vyrams, 2013 metais – 60 metų ir 8 mėnesius sukakusioms moterims ir 62 metus 10 mėnesių sukakusiems vyrams, ir t. t., kol senatvės pensijos amžius tiek vyrams, tiek moterims 2026 metais pasieks 65 metus.

Teisės akto aiškinamajame rašte pažymima, kad šios pataisos ilguoju laikotarpiu padės sumažinti demografinės situacijos įtaką finansiniam valstybinio socialinio draudimo sistemos tvarumui. „Pagal Eurostato demografines projekcijas, nuo 2009 iki 2060 metų gyventojų Lietuvoje sumažės iki 2,5 mln. žmonių. Be to, sumažės darbingo amžiaus (15–64 metų) gyventojų nuo 58,6 iki 41,4 procentų (procentais nuo visų gyventojų ), o senyvų (65 metų ir vyresnių) gyventojų išaugs daugiau nei du kartus nuo 16 iki 32,7 procentų. Tai reiškia, kad vietoj dabartinio darbingo amžiaus žmonių ir vyresnių nei 65 metų amžiaus žmonių santykio 4.4 liks tik 1.5. Todėl dėl demografinės situacijos blogėjimo, socialinio draudimo įmokų mokėtojų ir išmokų gavėjų santykio blogėjimo, nepakankamo socialinio draudimo įmokų surinkimo ateityje dėl sumažėjusio dirbančiųjų skaičiaus, pensinio amžiaus ilginimas yra būtina priemonė, padėsianti spręsti šias problemas ilgalaikėje perspektyvoje“, –  argumentuojama aiškinamajame rašte.

Šiuo metu Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo nustatytas senatvės pensijos amžius moterims yra 60 metų, vyrams – 62 metai ir 6 mėnesiai.

www.lrs.lt