2011 m. birželio 7 d.
Seimo Socialinių reikalų ir darbo komitete 2011 m. birželio 8 d. bus svarstomi Darbo kodeko(DK) papildymo ir pakeitimo įstatymų projektai Nr. XIP-2968, XIP-2341, XIP-3245 ir XIP-1825. DK 182 str. numatomos ne mažesnės kaip vieno mėnesio apmokamos atostogos disertacijai užbaigti. DK 214 str. papildymas numato viena papildoma apmokama poilsio diena darbuotojams, auginantiems bendrojo lavinimo mokykloje besimokantį vaiką iki 12 metų, DK 133 str. ribos atleidimą darbuotojų pašauktų į privalomą karo tarnybą arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą.

LPS “Solidarumas“ nepritaria įstatymo projektui Nr. XIP-3245, kuriuo papildomas Darbo kodekso (DK) 117 str. 2 dalimi, pagal kurią su asmenimis, samdomais ūkininkų ūkiuose ir kituose žemės ūkio subjektuose ūkio darbams, trunkantiems ne ilgiau nei dešimt dienų, sudaromos civilinės sutartys. Tokia DK 117 str. 2 d. programuoja darbdavių piktnaudžiavimą šia lengvata, nes nenumato jokių sankcijų, kai tokios civilinės sutartys ūkio darbams su tuo pačiu asmeniu bus sudaromos daugelį kartų po 10 dienų ir taip toks darbuotojas dirbs nuolat pagal civilines sutartis.

LPS „Solidarumas“ nesutinka su pačiu principu, kad darbai, kurie turi būti atliekami pagal darbo sutartį, būtų atliekami civilinės sutarties pagrindu, pagal kurią darbuotojas dirba savo rizika, nenumatyta darbuotojo paklusimas tos bendrovės darbo tvarkai, darbdavio atsakomybė, darbuotojų instruktavimas, apmokymas saugiai dirbti, darbuotojai nebus draudžiami privalomu valstybiniu socialiniu draudimu ir nuo nelaimingų atsitikimų darbe ar ūmių profesinių susirgimų, nes žemės ūkyje naudojama pavojinga technika ir chemikalai. LPS „Solidarumas“ pritaria ketinimui remti ūkininkus, tačiau tai neturi būti daroma darbuotojų sveikatos sąskaita. Įdarbinant tokius darbuotojus siūlome numatyti mokestines lengvatas darbdaviams.

2011 m. birželio 21 d. LR Trišalėje taryboje, o prieš tai birželio 8 d. Darbo santykių komisijos posėdyje bus svarstomi Trišalės komisijos prie Panevėžio teritorinės darbo biržos siūlomi DK 129,130,140,168 ir 184 pakeitimai ir papildymai, kurie numato vieno mėnesio įspėjimo terminą nutraukiant terminuotą darbo sutartį iki jos termino pabaigos; laisvas apmokamas laikas naujo darbo paieškoms bus nustatomas darbo tvarkos taisyklėse kai nėra kolektyvinės sutarties; darbo tvarkos taisyklės galės numatyti kitokią negu 2 mėnesiai išeitinę išmoką, kai darbo sutartis nutraukiama dėl darbuotojo pensinio amžiaus, ligos ar neįgalumo; darbo tvarkos taisyklės galės numatyti papildomas atostogas ir kitas negu įstatyme neapmokamas atostoga.

www.lps.lt