2011 m. gegužės 31 d.
Vilniaus vertybinių popierių birža praneša, kad pateiktoje trijų mėnesių AB „Gubernija” finansinėje atskaitomybėje matyti, kad per 2011 m. I ketvirtį įmonė patyrė neaudituotą 301,94 tūkst. litų (87,52 tūkst. EUR) nuostolį. Tačiau tai 53,62 % geresnis rezultatas nei 2010 m. I ketvirtį. Praėjusiais metais tuo pačiu laikotarpiu bendrovė patyrė 651 tūkst. litų (188,7 tūkst. EUR) nuostolį.

Lietuvos maistininkų profesinė sąjunga