2011 m. gegužės 30 d.
Atsakymo į šį klausimą buvo ieškoma gegužės 23 d. Tarptautinės konferencijos pavadinimas: Maistas kiekvienam – link pasaulinio susitarimo. Ši konferencija buvo organizuota kartu su Europos Komisija, atsakant į Europos ekonominių ir socialinių reikalų komiteto (EESRK) viziją dėl pasaulinio maisto saugumo.

Svarbūs pasaulio veikėjai ir politikai daugybę kartų aptarė būdus pašalinti badą ir skurdą, tačiau iki šiol vienas iš šešių žmonių pasaulyje turi nuolat kovoti dėl to, kad turėtų pakankamai maisto pragyventi.
Kokie nauji dalykai paaiškėjo po šios konferencijos? Komiteto prezidentas S. Nilsson mano, kad reikia susitelkti ir priminti ES, bet kitoms tarptautinėms organizacijoms, kad mes privalome laikytis įsipareigojimų, kuriais 2000 m. buvo numatyta, kad pagal Tūkstantmečio vystymosi tikslus iki 2015 m. reikia perpus sumažinti skurdą ir badą. Juk liko tik apie 1300 dienų. Konferencijos dalyviai įvardijo, kad trūksta geresnės koordinacijos tarp tarptautinių organizacijų ir valstybių narių ir geresnio žemės ūkio rinkos reguliavimo. Konferencija taip pat pakartojo įsitikinimą, kad investicijos į tvarų ir visa apimantį žemės ūkį kartu yra investicijos į ateitį.
Konferencijos dalyviai sutiko pateikti G20 rekomendacijas dėl žemės ūkio politikų palaikymo, siekiant skatinti vietos ir regionines rinkas, vystyti ūkininkų gebėjimus organizuoti savo darbą bei dalyvauti sprendimų priėmimo procesuose, didinti moterų vaidmenį kaimo vietovėse.
Ši konferencija – tai svarbus etapas ir EESRK yra pasiryžęs kelti šiuos klausimus į vis svarbesnių pasaulio lyderių darbotvarkes.

Konferencijos minčių video: http://bit.ly/mRXSUW.

versta iš www.eesc.europa.eu

Lietuvos maistininkų profesinė sąjunga facebook’e: