2011 m. gegužės 9 d.
Valstybinė darbo inspekcija informuoja, kad pirmąjį šių metų ketvirtį, palyginti su tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu, skunduose ir pranešimuose gautų bei išnagrinėtų klausimų skaičius išliko beveik toks pat – per 2,5 tūkst. Kur kas daugiau (beveik 43 proc.) gauta anoniminių pranešimų. Tačiau atvejais, kai nenurodomos pažeidimo konkrečios aplinkybės, vieta, laikas, informaciją sudėtinga patikrinti.

Pabrėžtina, jog apie 40 proc. padidėjo, palyginti su analogišku pernai metų laikotarpiu, skundų ir pranešimų dėl nelegalaus darbo, apie nelegalų darbą buvo taip pat dažniau informuojama Valstybinės darbo inspekcijos pasitikėjimo telefonu.

Nauja yra tai, kad gana smarkiai – per pusę išaugo, palyginti su pernykščiu pirmu metų ketvirčiu, skunduose keliamų klausimų dėl darbuotojų saugos ir sveikatos, ypač dėl darbo priemonių, darbo vietų įrengimo.

Mažiau nei pernai tuo pačiu metu gauta skundų, susijusių su darbo apmokėjimo problemomis: dėl darbo užmokesčio vėlavimo ir galutinio atsiskaitymo, darbo apmokėjimo organizavimo, darbo užmokesčio lengvatų garantijų ir kompensacijų. Kur kas mažiau (apie 30 proc.) gauta nusiskundimų dėl kasmetinių ir tikslinių, tarp jų – nemokamų, atostogų.

Kita vertus, šiek tiek padaugėjo klausimų, susijusių su darbo apmokėjimu esant nukrypimams nuo normalių darbo sąlygų, su viršvalandinio ir naktinio darbo apmokėjimu, mokėjimu už darbą poilsio ir švenčių dienomis, taip pat dėl viršvalandinio, naktinio darbo ir budėjimo organizavimo, netinkamos darbo laiko apskaitos. Pastebėta nusiskundimų dėl darbo sutarties turinio, jos sudarymo, darbo sutarties pasibaigimo didėjimo tendencija.

 www.vdi.lt