2011 m. gegužės 2 d.
Lietuvos darbo biržos naujausi duomenys rodo, kad šalyje balandžio 28 d. buvo registruota 271,2 tūkst. bedarbių – 4,7 tūkst. mažiau nei ankstesnę savaitę. Tai sudaro 12,54 proc. šalies darbingo amžiaus gyventojų.

Per trumpąją darbo savaitę į darbo rinką sugrįžo 4,3 tūkst. bedarbių. Kasdien pradėjo dirbti 1079 buvę darbo biržos klientai.

 

Balandžio 22-28 dienomis darbdaviai pateikė 3,4 tūkst. naujų darbo pasiūlymų: kasdien – po 846 darbo vietas.

 

Teritorinės darbo biržos į aktyvios darbo rinkos politikos priemones nusiuntė beveik 1,4 tūkst. bedarbių. Daugiausia jų – 56,7 proc. pradėjo savarankišką veiklą – įsigijo verslo liudijimus, 24,2 proc. dirbs viešuosius darbus, 10,6 proc. įdarbinta subsidijuojant, 4,9 proc. dalyvaus įgūdžių įgijimo rėmimo programoje, 2 proc. – mokysis profesijos.

 

Teritorinės darbo biržos per keturių dienų darbo savaitę bedarbio statusą suteikė 3,5 tūkst. asmenų. Jaunų bedarbių iki 25 metų įregistruota 646.

 

Daugiausia tarp bedarbiais tapusių yra nedirbusių iki 3 mėnesių – 45 proc., 23,5 proc. turi ilgesnę kaip 2 metų darbo pertrauką, 12,7 proc. nedirbo nuo pusės iki dvejų metų, 7,4 proc. – niekur nedirbę ir 4,1 proc. – nuo 3 iki 6 mėnesių. Likusią dalį sudaro dirbę pagal verslo liudijimus –5,8 proc., įmonių savininkai – 1,3 proc. ir buvę ūkininkai.

 

Nedarbo socialinio draudimo išmokos buvo mokamos beveik 37,3 tūkst. (arba 13,8 proc.) registruotų bedarbių. Naujų paskirta 1,4 tūkst. Baigta mokėti beveik 2,2 tūkst. bedarbių, iš jų 29,1 proc. – anksčiau laiko, jiems įsidarbinus.

www.ldb.lt