2011 m. balandžio 29 d.
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija kviečia visus  suinteresuotus asmenis teikti komentarus siūlymams dėl pensijų sistemos reformos adr. sodrosreforma@socmin.lt. Tai padės reformos rengėjams susidaryti platesnį vaizdą apie visuomenės požiūrį į šį svarbų klausimą.

Šiuo metu viešojoje erdvėje pasirodo daug idėjų, kaip galima būtų tobulinti šią sistemą, dalis jų neretai suprantama kaip jau parengti ir suderinti teisės aktų projektai, kas ne visada teisinga.

Šiuo metu Seime svarstomos Valstybinio socialinio draudimo ir pensijų sistemos pertvarkos gairės, Vyriausybė šiam dokumentui iš esmės yra pritarusi. Seime priėmus nutarimą dėl Valstybinio socialinio draudimo ir pensijų sistemos pertvarkos gairių patvirtinimo, remiantis šiomis gairėmis, Vyriausybė tikslins priemonių, kuriomis bus siūloma įgyvendinti minėtas gaires, planą.

Su susijusiais su šia tema teisės aktais (dėl pensijų kaupimo įstatymo pakeitimo, dėl  pensinio amžiaus ilginimo), galima susipažinti Teisės aktų projektų informacinėje sistemoje. 

www.socmin.lt