2011 m. balandžio 28 d.
Šiemet, Lietuvoje renkant jau trečią Metų Finansų direktorių 2011, prie iniciatyvos aktyviai prisideda ir Baltosios bangos judėjimas. Baltoji banga vienam iš Metų Finansų direktorius 2011 nominantų įteiks specialų Baltosios bangos pažymėjimą bei gali suteikti nemokamą narystę iki metų pabaigos.

Ko siekia Baltoji banga, šiemet aktyviai prisidėdama prie Metų Finansų direktoriaus rinkimų?

 “Finansų direktorius yra vienas pagrindinių asmenų įmonėje, priimančių svarbius sprendimus verslo organizavimui, plėtrai. Pinigus neužtenka tik turėti, reikia juos išlaikyti ir padauginti, o svarbiausia tai daryti atsakingai.”- sako už Baltosios bangos veiklos vystymą atsakinga Andželika Vysockaja. – “Labai svarbu, kad finansų vadovas, būdamas puikus profesionalas, būtų ir stipri asmenybė, diegianti vertybes savo įmonėje ir jį supančioje aplinkoje. Baltoji banga, siekdama skleisti skaidraus ir atsakingo verslo praktiką Lietuvoje, prisideda prie Metų finansų direktoriaus rinkimų, padėdama įvertinti skaidraus ir etiško verslo praktiką puoselėjančius finansų vadovus ir jų atstovaujamas įmones.”

Baltosios bangos tarybos pirmininkė Rūtos Skyrienė atskleidė, kaip bus parinkta įmonė ir jos finansų vadovas, kuriam bus įteiktas Baltosios bangos pažymėjimas ir Baltosios bangos narystė. “Renkant nugalėtojus bus kreipiamas dėmesys į tai ar įmonės finansų ataskaitos audituojamos, ar įmonės finansų vadovas skatina skaidrumo praktiką, kaip įmonė integruoja socialinės atsakomybės aspektus priimant verslo sprendimus, susijusius su skaidriu dalyvavimu viešuosiuose pirkimuose, atsakingu mokesčių mokėjimu ir skaidriai vykdoma darbo užmokesčio politika.” – sakė R. Skyrienė. Įmonę, kuriai bus įteiktas iniciatyvos „Baltoji banga“ įsteigtas pažymėjimas, išrinks komisija, kurios viena iš narių yra ir Rūta Skyrienė, projekto „Baltoji banga“ vadovė.

Baltoji banga jungia verslo įmones, kurios siekia skleisti skaidraus ir atsakingo, etiško verslo praktiką Lietuvoje. Pasaulinė praktika rodo, kad socialiai atsakingos bendrovės pasiekia daug aukštesnių rezultatų savo veikloje, jų konkurencinis pranašumas didėja, reputacija visuomenėje gerėja, minimizuojamos neigiamos verslo rizikos valdymo pasekmės, gerėja darbuotojų lojalumas, kuriamas ilgalaikis pasitikėjimas tarp verslo partnerių, bendruomenės atstovų ir kitų įmonę supančių interesų grupių.

Finansų vadovas įmonėje yra  vienas iš kritinių įmonės valdymo ir sprendimo priėmimo asmenų, kuris skatindamas skaidraus ir atsakingo verslo praktiką savo bendrovėje prisideda prie ilgalaikės įmonės sėkmės ir  jos konkurencingumo rinkoje.

Baltosios bangos judėjimas skatina įmones aktyviai teikti paraiškas ir siūlyti savo finansų vadovus Metų Finansų direktorius 2011. Rinkimus organizuoja specializuota interneto svetainė finansų vadovams findir.lt bei Vilniaus konferencijų centras. Paraiškos priimamos iki š.m. balandžio 30 dienos.

Daugiau informacijos apie Baltosios bangos projektą: www.baltojibanga.lt

Daugiau informacijos apei Metų finansų direktoriaus rinkimus: www.fin-dir.l

Bernardinai.lt