2011 m. balandžio 26 d.
Europos darbo tarybų direktyvos 2009 m. perkėlimas į nacionalinę teisę prasidės nuo birželio 5 d., tuomet pasibaigs ir „tarpinis laikotarpis“, kuriuo metu, pasirašant EDT susitarimus įmonės atleidžiamos nuo naujų įsipareigojimų. Daugelis Europos darbo tarybų laukia kol pasibaigs šis periodas prieš pasirašydami naujus susitarimus arba prieš kurdami specialias derybines institucijas (kadangi naujieji įstatymai yra dosnesni dėl vietų pasiskirstymo). EFFAT sekretoriatas mato naujų derybų pagausėjimą ir tikimasi, kad derybų gausės ir antrojoje 2011 m. pusėje.


Taigi, šia proga EFFAT primena visiems EDT koordinatoriams ir kitiems su EDT susijusiems „kontaktiniams asmenims“, kad EFFAT sekretoriatas turi būti informuotas apie derybas nuo pat pradžių ir jiems turi būti atsiųstas kiekvieno pasiūlyto naujo ar atnaujinto susitarimo teksto projektas, kol dar galima jį koreguoti. EFFAT jau daugelį metų laikėsi tokios politikos ir tai svarbu dėl politinių ir techninių priežasčių.

Politiškai tai yra svarbu, nes EFFAT sužino apie EDT derybas ir gali informuoti visas nares, kurios susijusios su EDT tam tikrame regione ir taip pat jie geba išryškinti visas problemas, kurias siūlomas tekstas gali kelti narėms nacionaliniame lygmenyje.

Dėl techninių klausimų, jie gali įvairiapusiškai padėti koordinatoriams, jų koordinuojamoms darbo taryboms bei derybiniams komitetams. EFFAT sekretoriatas daug investavo plėtodamas ir didindamas su EDT derybomis susijusias žinias ir patirtį, bei teisinę bazę, kurioje vyksta derybos. Šiuo metu ypatingai pastebima, kad dėl EFFAT intensyvaus vaidmens derybose bei lobistinėse veiklose dėl naujos EDT direktyvos, jie yra susipažinę su daugybe teisinių keblumų, taip pat su jais susijusiomis galimybėmis. Kai kurie jų yra ne iš karto pastebimi ir tuo sąmoningai piktnaudžiauja kai kurie darbdaviai ir patarėjai, kurie jiems dirba.

Todėl visos EFFAT narės yra raginamos informuoti ir konsultuotis su EFFAT dėl visaų EDT derybų nuo pat pradžių, ir savo ruožtu jie pažada atlikti savo darbą suteikiant informaciją ir palaikant šiose derybose tada ir taip, kaip prašoma. Ši nauja EDT direktyva suteikia realią galimybę pagerinti ir sustiprinti daugybę EDT susitarimų – suteikiant naudą profsąjungų nariams, dirbantiems įvairiose kompanijose. EFFAT užtikrina, kad kartu darbas yra daug efektyvesnis norint sutikti artėjantį iššūkį ir pakelti kartelę ateities EDT susitarimams.

versta iš effat.org

Lietuvos maistininkų profesinė sąjunga