2011 m. balandžio 19 d.
Balandžio 19 d., Kaune rinkosi Lietuvos maistininkų profesinės sąjungos Įgaliotinių taryba. Buvo svarstomi klausimai dėl LMP ir IUF (Tarptautinės maisto pramonės darbuotojų profesinės sąjungos) veiklos prioritetų, metinės konferencijos organizavimo, įgaliotiniams buvo pristatyti naujų įstatymų projektai (laikinojo įdarbinimo, progresinių mokesčių, „Sodros” reformos gairių), aptarta situacija atskirose įmonėse.

Lietuvos maistininkų profesinės sąjungos informacija