2011 m. balandžio 13 d.
Balandžio 12 d. Seimas priėmė Darbo kodekso pataisą, kuri numato dar vieną garantiją asmenims, ketinantiems įsidarbinti. Nuo šiol draudžiama bus atsisakyti priimti į darbą ir dėl ketinimo turėti vaikų.

Šią pataisą Seimo narė socialdemokratė Marija Aušrinė Pavilionienė įregistravo dar 2009 m. pabaigoje. Vyriausybė įstatymo pakeitimo projektui nepritarė, esą darbo teisės subjektų lygybės principas jau yra numatytas Darbo kodekse. Tačiau Seimo Socialinių reikalų ir darbo komitetas, šiek tiek pakoregavęs pasiūlymą, nutarė pataisą toliau svarstyti Seime.

 

„Projekto rengimą paskatino siekis stiprinti darbo rinkoje ketinančių dalyvauti asmenų darbo teisių gynybą“, – aiškinamajame rašte teigė A.M.Pavilionienė.

 

Anksčiau atsisakyti priimti į darbą buvo draudžiama dėl asmens lyties, seksualinės orientacijos, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, pilietybės ir socialinės padėties, tikėjimo, santuokinės ir šeiminės padėties, amžiaus, įsitikinimų ar pažiūrų, priklausomybės politinėms partijoms ir visuomeninėms organizacijoms, aplinkybių, nesusijusių su darbuotojų dalykinėmis savybėmis. Jei įstatymą pasirašys Prezidentė, į darbą bus draudžiama priimti ir dėl ketinimų turėti vaikų.

 

Už Darbo kodekso pataisą balsavo 65 Seimo nariai, prieš balsavusiųjų nebuvo, 10 parlamentarų susilaikė.

 

Projektas parengtas atsižvelgiant į Europos Sąjungos valstybių teisinį reguliavimą, Lietuvos Respublikoje galiojančio teisinio reguliavimo bei su darbo teisių įgyvendinimu ir gynyba susijusių precedentų analizę. Pirminis projekto siūlytojas Seimo narė Marija Aušrinė Pavilionienė.

 

PN inf.

www.lprofsajungos.lt