2011 m. balandžio 11 d.
Per trisdešimt profesinių sąjungų atstovų iš EFFAT maisto, žemės ūkio ir turizmo sektorių aptarė geriausias kolektyvinių derybų gerąsias praktikas, pasiūlymus ir rekomendacijas seminare, organizuotame kartu su ETUI Portugalijoje.

Profsąjungų atstovai pasidalino patirtimis iš savo šalies ir sektorių, kartu diskutavo apie galimus problemos sprendimus per kolektyvines derybas nacionaliniu, sektoriniu ir kompanijos lygmeniu. Šio seminaro rekomendacijos buvo išsiųstos EFFAT nesaugaus darbo projekto tyrėjams ir jomis bus pasidalinta kitame EFFAT vykdomojo komiteto posėdyje. Šios rekomendacijos bus naudojamos kaip pamatinė bazė galimiems nurodymams ir pasiūlymams EFFAT profesinėms sąjungoms. Tarp klausimų, iškilusių diskusijose buvo:

  • Bendros gairės (pvz. Pragyvenimo minimumas ir TDO tinkamas darbas ir teisėti poreikiai, dirbant lankstų darbą ir t.t.)
  • Rekomendacijos dėl nacionalinių kolektyvinių derybų (pvz. Pataisyti teisės aktuose esančias spragas ir trūkumus ir įtraukti privalomus teisinius standartus nesaugiam užimtumui ir t.t.)
  • Papildomos derybų strategijos (pvz. Padaryti nesaugaus darbo darbuotojų įjungimą į profesines sąjungas profsąjungų veiklos prioritetu ir pan.)
  • Reikalavimai nacionalinėms Vyriausybėms (pvz. Aiškios ir griežtos sankcijos toms įdarbinimo agentūroms, kurios turi tik pašto dėžutės adresą, gaujų vadams, fiktyviam „savęs“ įdarbinimui bei nusikalstamam darbuotojų išnaudojimui ir elgesiui su jais)
  • Reikalavimai ES institucijoms (pvz. nuodugniai persvarstyti komandiravimo direktyvą, iniciatyvas skatinančias nuolatinių darbuotojų įdarbinimą, flexsecurity disbalanso atstatymas – nuo lankstumo į saugumą ir t.t.)
  • Metodai koordinuoti kolektyvines derybas
  • Veiksmai, kurių reikia imtis bendrovės lygmeniu (pvz. Sistemingai įtraukti nesaugių darbuotojų klausimą EDT derybose)
  • Turi būti parengti pasiūlymai (pvz. Darbininko ir darbdavio ID, „nutrūkstančio nuolatinio įdarbinimo“ užimtumo schemos, kurios užtikrintų socialinę ir sveikatos apsaugą sezoniniams ir laikiniems darbuotojams, pritaikant prie žemės ūkio ir turizmo sezoninių darbuotojų patirties)
  • gerosios praktikos (pvz. „Holland“ darbo agentūros kontrolės komisija ir t.t.)


versta iš www.effat.org
Lietuvos maistininkų profesinės sąjungos informacija