2010 m. balandžio 1 d.
Profesinės sąjungos visame pasaulyje priklausančios Metalo darbuotojų federacijai (IMF), Tarptautinei energetikų, chemikų ir kalnakasybos darbuotojų federacijai (ICEM) ir Tarptautinei tekstilės, drabužių ir odos darbuotojų federacijai (ITGLWF) siekia tapti stipresniu pramonės darbuotojų balsu. Vasario mėnesį šių profesinių sąjungų atstovų grupė susitiko Japonijoje apsvarstyti kaip suvienyti visus pramonės darbuotojus į vieną pasaulinę profesinių sąjungų federaciją.


Profesinės sąjungos nori pabrėžti, kad gamybos pramonė – tai nacionalinių ekonomikų varomoji jėga, todėl ji turi kurti geros kokybės darbo vietas su tinkamomis darbo sąlygomis ir profesinių sąjungų teisėmis. O vieninga profesinių sąjungų organizacija reikalinga kaip atsvara besiplečiančioms pasaulinėms kompanijoms.

Susitikime buvo išklausytos darbo grupių ataskaitos dėl atskirų organizacijų steigimo dokumentų, finansų, diskutuojama dėl sprendimų priėmimo, regioninių ir sektorinių struktūrų ir kt. klausimų. Buvo susitarta vėl susitikti gegužės 5 d. Frankfurte (Vokietijoje) ir paruošti pasiūlymus šių trijų besijungiančių federacijų vykdantiesiems komitetams.

Tikima, kad sukūrus naują organizaciją bus galima padaryti dar daugiau – mobilizuojant darbuotojus, apsaugant profesinių sąjungų teises ir įjungiant neorganizuotus darbuotojus tiekimo grandinėse, t.y. bus kuriamos stiprios ir savimi pasitikinčios profesinės sąjungos. Sujungus resursus galima įgauti daugiau įtakos ir padaryti profesines sąjungas labiau matomomis, teikti nariams geresnes paslaugas ir rasti geresnius būdus kaip sumažinti persidengiančias veiklas.

Versta iš www.icem.org

Lietuvos maistininkų profesinės sąjungos informacija