2011 m. kovo 18 d.
Įpratome lygiuotis į Europos Sąjungos (ES) gerovės rodiklių vidurkius ir graužtis dėl savo atsilikimo. 21-ą kartą atšventus Kovo 11-ąją verta pažiūrėti ne tik į tai ką norime pavyti, bet ir nuo ko bėgame.

Galime pasidžiaugti, kad buvusių 15-os „sesių“ grupėje esame antri pagal ekonominę plėtrą. Nusileidžiame tik estams. Ir labai nedaug. Tuo tarpu tris ir daugiau kartų lenkiam tokias šalis kaip Ukraina, Gruzija, Armėnija. Žydra svajone esam Moldovai ir Vidurinės Azijos šalims. O štai Rusiją ir Baltarusiją, nors ir labai norėtųsi, ne taip toli palikom.

Posovietinių ir kai kurių kitų šalių ekonominiai pasiekimai*

BVP 1 gyventojui 2009 m.

Šalis                             
Tūkst. JAV dol. per metus     
  Šalies vieta pasaulyje
1. Estija 18,3 47
2. Lietuva 17,0 49
3. Rusija 15,8 51
4. Latvija 14,3 60
5. Baltarusija 13,9 62
6. Kazachija 12,4 66
7.Azerbaidžianas 10,0 81
8. Ukraina 6,7 100
9. Turkmėnija 6,6 101
10. Armėnija 5,2 110
11. Gruzija 5,1 113
12. Uzbekija 3,0 129
13. Moldova 3,0 132
14. Kirgizija 2,2 143
15. Tadžikija 1,9 147
Vokietija 35,9 19
Kinija 7,5 93
Čekija 25,0 36
Portugalija 23,1 40

*Atsižvelgta į kainų skirtumus šalyse

Šaltinis: World Economic Outlook Database-October 2010, International Monetary Fund.

Turėkime galvoje, kad nuo galingiausios pasaulio valstybės – JAV – mes atsiliekam mažiau, nei Kaukazo šalys nuo mūsų. Lietuvos BVP vienam gyventojui tik du kartus mažesnis nei Vokietijos ar Danijos. Kinija – ką tik iškilusi ekonominė galybė, tačiau BVP vienam gyventojui per metus ji sukuria tik už 7,5 tūkst. dol., kai mes – net už 17 tūkst.

Dešimt iš 15-kos buvusių sovietinių respublikų jau sugebėjo viršyti 1991 m. metais pasiektą ekonomikos lygį. Galimybės atsitiesti labai smarkiai priklausė nuo ūkių smukimo per kelis pirmuosius metus po Sovietų Sąjungos žlugimo. Lietuva – viena iš šalių, kuri pergyveno vieną iš didžiausių ekonominių nuosmukių. Tačiau 1991m.lygį jau viršijome maždaug ketvirčiu.

BVP pokyčiai posovietinėse šalyse (proc., pastoviomis kainomis)

Šalis  1991   
   1995  2007
Turkmėnija 100.0   65.4   188.9
Estija 100.0   76.0   166.0
Azerbaidžianas 100.0   41.5   157.0
Kazachija 100.0   68.9   148.7
Baltarusija 100.0   66.1   
  140.9
Latvija 100.0   60.9   138.1
Uzbekija 100.0   82.5   132.0
Lietuva 100.0   61.5   123.7
Armėnija 100.0   45.9   119.1
Rusija 100.0   65.4   106.8
Kirgizija 100.0   56.6   98.7
Tadžikija 100.0   43.5   89.5
Gruzija 100.0   35.8   74.1
Ukraina 100.0   52.4   73.3
Moldova 100.0   47.3   65.0

Šaltinis: IMF

Nenuostabu, kad vertindami savo gerovę nelyginame jos su moldavų ar armėnų. Prisimename kaip patys gyvenome prieš 10 ar 20 metų. Ekonominė pažanga – 25 proc. per du dešimtmečius, tikrai nėra daug. Todėl teisūs lietuviai, kai jie sako, kad kol kas nepradėjo gyventi sočiau. Per du dešimtmečius vidutinės algos perkamoji galia pagrindinių maisto produktų atžvilgiu nepadidėjo. Mėsos ir pieno, deja, nepajėgiame nusipirkti daugiau. O tai, kad degtinės galima išgerti bent triskart daugiau ne visus guodžia.

Vidutinio neto darbo užmokesčio perkamoji galia Lietuvoje (galimų nusipirkti prekių kiekius)

Produktai                            
1990        
1995      
2008          
Jautienos kumpio, kg 146 51 86
Kiaulienos kumpio, kg 128 44 125
Virtos dešros, kg 112 45 100
Pieno, l 1119 346 895
Sviesto kg 86 36 93
Kiaušinių 10 vnt. 204 129 400
Juodos duonos kg 1003 336 379
Degtinės l 14 25 43
Benzino 95, l 727 364 442

Šaltinis: Statistikos departamento skelbiami duomenys

Per du dešimtmečius išgyvenome ne tik ūkio smukimus ir augimus, bet ir struktūrinius kainų bei vartojimo pokyčius. Nors algos perkamoji galia beveik sugrįžo, tačiau vidutiniškai pagrindinių produktų suvalgom mažiau. Tiesa, svarbu, kad daugiau vartojama daržovių ir vaisių.

Maisto produktų suvartojimas vidutiniškai vienam Lietuvos gyventojui per metus (kg)

Produktai                        
1990       
1995       
2008     
Pienas ir jo produktai 479 244 268
Mėsa 90 53 81
Kiaušinių (vnt.) 306 176 195
Daržovių 79 67 86
Vaisių, uogų 34 49 68
Grudų produktų 109 140 114
Bulvių 147 130 91
Cukrus 44 24 32

Šaltinis: Statistikos departamento skelbiami duomenys

Mažiau vartojant maisto, daugiau išleidžiam nepalyginamai brangesniems energijos ištekliams ir kitų prekių bei paslaugų vartojimui. Per du dešimtmečius labai daug žmonių persėdo iš visuomeninio transporto į automobilius. Keleivių pervežimas geležinkeliu sumažėjo dešimtį kartų, autobusais beveik tris kartus. Tačiau automobilių skaičius 1000 gyventojų išaugo nuo 130 iki 470. Beje, kai piktinamės nedrausmingu vairavimu ir liūdime dėl avarijų, turėkime galvoje, kad žuvusių ir sužeistų žmonių keliuose skaičius per du dešimtmečius sumažėjo trečdaliu, nors automobilių keliuose padaugėjo kelis kartus.

Antrąjį nepriklausomybės dešimtmetį užklupo skaitmeninė revoliucija. Nuo 2000 iki 2009 metų namų ūkių, turinčių kompiuterius, skaičius išaugo dešimtį kartų, kas antroje šeimoje yra internetas. Ką jau kalbėti apie naujas ryšio priemones. Kultūra, ko gero, tenka sakyti, deja, iš salių persikėlė į TV ir internetą. Žiūrovų teatruose 1990-2009m. sumažėjo nuo 1400 tūkst. iki 650 tūkst., kinuose – dešimtį kartų.

Taigi, Europos nepavijome, bet didelė sovietinės erdvės dalis liko gana toli mums už nugaros. Vartojimas išaugo ne tiek daug, bet struktūriškai pakito, prisitaikė prie technologinių naujovių.

Ne visi pritars net ir tokiai švelnaus optimizmo išvadai. Taip, ji grįsta vidutiniais dydžiais. Reikia turėti galvoje, kad ne tiek daug išaugus ekonomikai, gerokai išaugo pajamų nelygybė. Ją išreiškiantis Gini koeficientas Lietuvoje išaugo nuo 0,26 iki 0,36. T.y. jeigu prieš du dešimtmečius pajamų diferenciacija Lietuvoje buvo artima dabartinės Čekijos, Austrijos, Švedijos visuomenėms, dabar tapo panaši į Uzbekijos ar Moldovos. Šiuo požiūriu posovietinėje erdvėje nėra geriau.

Pajamų nelygybės (Gini) koeficientas posovietėse ir kai kuriose kitose šalyse

Šalis                       
 Gini            
 Metai
Estija 31.4 2009
Lietuva 36.0 2005
Rusija 42.2 2009
Latvija 36.0 2005
Baltarusija 27.9 2005
Kazachija 26.7 2009
Azerbaidžianas 36.5 2001
Ukraina 31.0 2006
Turkmėnija 40.8 1998
Armėnija 37.0 2006
Gruzija 40.8 2009
Uzbekija 36.8 2003
Moldova 37.4 2007
Kirgizija 30.3 2003
Tadžikija 32.6 2006
Kinija 41.5 2007
Čilė 52.4 2009
Vokietija 27.0 2006
Čekija 26.0 2006
Portugalija 38,5 2007

Šaltinis: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2172.html

Taigi, Lietuvoje ne ką didesnės nei 1990m. nacionalinės pajamos pasiskirstomos gerokai netolygiau. Todėl tegul nestebina labai prieštaringas gyventojų požiūris į gerovės pasikeitimus. Nesėkmingieji vartoja mažiau, nei prieš du dešimtmečius, sėkminguosius piktina vien tik bandymas lyginti šiandienos gyvenimo standartus su sovietmečio pabaiga. Taip, žvelgdami nuo savo varpinių teisūs ir vieni, ir kiti. Svarbu, kad dar toliau toltume nuo posovietinės erdvės ir artėtume prie sėkmingųjų ES šalių ne tik nacionalinių pajamų dydžiu, bet ir jų pasidalijimu tarpusavyje.

Romas Lazutka

DELFI