2011 m. vasario 9 d.
Jungtinių Tautų vystymo programa Lietuvoje kartu su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija bei kitomis valstybės institucijomis ir socialiniais partneriais
ketvirtąjį kartą rengia socialinės atsakomybės principus skatinantį verslo konkursą „Nacionalinis atsakingo verslo apdovanojimas 2010″.

Nacionalinis atsakingo verslo apdovanojimas – tai vienintelė tokio pobūdžio valstybės institucijų iniciatyva Lietuvoje, kuria siekiama skatinti įmones diegti socialinės atsakomybės (ĮSA) principus savo veikloje bei didinti socialiai atsakingos veiklos įvaizdį. 2010-ųjų metų apdovanojimuose didelis dėmesys skiriamas aplinkosaugos temai: bus kreipiamas dėmesys į įmonėse diegiamas inovacijas, naudojimąsi atsinaujinančiais energijos šaltinais, kitus įmonių strateginius sprendimus, kuriais siekiama prisidėti prie aplinkosaugos bei  darnaus vystymosi.
Nacionaliniu apdovanojimu įmonės bus apdovanotos pagal tris nominacijas – „Metų darbovietė“, „Bendruomeniškiausia metų įmonė“ bei „Metų aplinkosaugos įmonė“. Kiekvienoje nominacijoje pretendentai bus skirstomi į 3 kategorijas: atskirai apdovanojamos smulkaus ir vidutinio verslo įmonės, didelės šalies įmonės ir Lietuvoje veikiančios užsienio kapitalo įmonės. Nuosekliausiai socialinės atsakomybės principus savo veikloje įdiegusioms verslo įmonėms skiriamas pagrindinis – „Socialiai atsakingos įmonės 2010“ apdovanojimas.Įmonės kviečiamos teikti paraiškas Nacionaliniame atsakingo verslo apdovanojimui 2010 iki 2011 m. vasario 15 d. Kandidatus nominacijoms gali siūlyti verslo įmonės, nevyriausybinės organizacijos, ryšių su visuomene ir reklamos agentūros. Dalyvavimas Nacionaliniame atsakingo verslo apdovanojime įmonėms nieko nekainuoja.

Užpildytą paraišką teikti (paštu arba pristatant į biurą) adresu Jungtinių Tautų vystymo programa, Labdarių 5, 2a., Vilnius 01120, kopija el. paštu: ieva.labanauskiene@undp.org